Bewonersavonden binnenstedelijke herstructurering

In juli van dit jaar hebben wij als gemeente Sliedrecht samen met woningcorporatie Tablis Wonen de omwonenden en de huurders geïnformeerd over de ruimtelijke opgaven voor Sliedrecht. Dinsdagavond 10 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de stedenbouwkundige visie voor de binnenstedelijke herstructurering vastgesteld. Nu dit besluit is genomen, wil de gemeente graag met bewoners in gesprek gaan hoe we tot een goede invulling en uitvoering kunnen komen van deze visie.

Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

Als gemeente Sliedrecht willen we zorgen dat iedereen nu, maar ook in de toekomst, fijn kan wonen in Sliedrecht. Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid. Eén van de projecten die moet bijdragen aan een toekomstbestendig Sliedrecht is het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). Doel van dit project is het vernieuwen van bestaande huurwoningen en het realiseren van extra betaalbare huur- en koopwoningen binnen het huidige dorp. Daarbij willen we zorgen voor een duurzame, groene en gezonde leefomgeving door extra groen en beweegruimte voor mensen toe te voegen.

Bewonersavonden deellocaties

Als gemeente vinden wij het belangrijk om te luisteren naar inwoners die meedenken over de toekomst van hun wijk, straat en gemeente. Daarom organiseren we vanaf januari 2024 meerdere bijeenkomsten voor de deellocaties welke onderdeel zijn van de visie. Het gaat om de locaties aan de Maaslaan, Middeldiepstraat, Valkweg, Thorbeckelaan, Rembrandtlaan, Professorenbuurt en Dr. Schaepmanstraat. Omwonenden van de verschillende locaties hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom.

Maaslaan  22 januari  -  19:30 tot 22:00     Partycentrum de Lockhorst     inloop vanaf 19:00
Middeldiepstraat  29 januari  -  19:30-22:00     Grienden College inloop vanaf 19:00
Valkweg     30 januari  -  19:30-22:00     Grienden College inloop vanaf 19:00
Thorbeckelaan   5 februari  - 19:30-22:00   Grienden College inloop vanaf 19:00
Rembrandtlaan   5 februari  -  19:30-22:00   Grienden College inloop vanaf 19:00
Professorenbuurt   27 februari  -  19:30-22:00  Grienden College inloop vanaf 19:00
Dr. Schaepmanstraat     27 februari  -  19:30-22:00  Grienden College inloop vanaf 19:00

Aanmelden bewonersavonden

Wilt u een bewonersavond bijwonen? Meld u dan aan via de website www.sliedrechtbouwt.nl . Aanmelden kan ook door een brief naar ons antwoordnummer te sturen.

Wat kunt u verwachten van deze bewonersavonden?

Tijdens deze bijeenkomsten luisteren wij graag naar wat u belangrijk vindt voor de deellocaties. Uw inbreng betrekken we bij de keuzes die we maken in de ruimtelijke plannen voor de deellocaties. U bent van harte welkom op de bewonersavonden van de andere locaties, maar per avond gaan we met elkaar in gesprek over de specifieke locatie.

Kunt u niet aanwezig zijn? U kunt uw opmerkingen en ideeën ook online via 'reactie BHS' doorgeven. Of stuur een brief naar Gemeente Sliedrecht, Antwoordnummer 22, 3350 VD Sliedrecht.

Vragen over de bewonersavonden

Neem dan contact op via ons e-mailadres sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl of kijk op www.sliedrechtbouwt.nl voor onze veel gestelde vragen. De presentatie zal na de bewonersavonden op de website van Sliedrechtbouwt.nl worden gepubliceerd.

Deellocaties_BHS