Januari

 • Inloopspreekuur wethouder Cees Paas

  30 januari 2024

  Wethouder Cees Paas gaat graag met u in gesprek. Heeft u vragen of opmerkingen over zaken waar u tegen aanloopt in Sliedrecht? Of wilt u gewoon kennismaken met Cees Paas? Kom dan naar het inloopspreekuur op woensdag 7 februari.

 • Bewonersavond Maaslaan goed bezocht

  13 februari 2024

  Maandag 22 januari, was de bewonersavond voor deellocatie Maaslaan voor het project Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht (BHS). Met een mooie opkomst en goede gesprekken kijkt de gemeente en Tablis Wonen positief terug op de avond.

 • Inwoners betalen de tol

  24 januari 2024

  Cees Paas is wethouder in de gemeente Sliedrecht. Hij is bezorgd over het stijgend aantal WOZ-bezwaren en de kosten voor het afhandelen van deze bezwaren. ‘De inwoners die maar een gokje wagen om te zien of de WOZ lager wordt realiseren zich niet wat dat betekent voor alle inwoners. Ik maak me zorgen over wat het grote aantal bezwaren betekent voor onze inwoners. Want hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk betalen zij de prijs.’

 • Speech Nieuwjaarsontbijt 2024

  11 januari 2024

  Burgemeester Jan de Vries sprak tijdens het nieuwjaarsontbijt op woensdag 10 januari inwoners en ondernemers toe. Omdat 2024 weer een jaar is vol verwachtingen, ontmoetingen en ambities starten we dit jaar graag energiek samen met u.

 • Bewonersavonden binnenstedelijke herstructurering

  14 februari 2024

  In juli van dit jaar hebben wij als gemeente Sliedrecht samen met woningcorporatie Tablis Wonen de omwonenden en de huurders geïnformeerd over de ruimtelijke opgaven voor Sliedrecht. Dinsdagavond 10 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Sliedrecht de stedenbouwkundige visie voor de binnenstedelijke herstructurering vastgesteld. Nu dit besluit is genomen, wil de gemeente graag met bewoners in gesprek gaan hoe we tot een goede invulling en uitvoering kunnen komen van deze visie.

 • Locatie asielzoekerscentrum Sliedrecht definitief

  10 januari 2024

  De gemeente Sliedrecht heeft definitief een locatie voor de opvang van asielzoekers gevonden. Het asielzoekerscentrum (azc) wordt ontwikkeld tussen de Zwijnskade, Kweldamweg en de Betuwelijn. Deze locatie is bepaald na intensief overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Op deze locatie vangt het COA op termijn maximaal 250 asielzoekers op, die hier tijdelijk zullen verblijven. Enkele van de betrokken partijen hebben de gemeente Sliedrecht gevraagd om de informatie hierover te delen na het kerstreces om ook de eigen communicatie te kunnen organiseren.

 • Een Bonte Berm!

  05 januari 2024

  Afgelopen weken is de gemeente druk bezig geweest met het machinaal planten van allerlei bloembollen in de middenberm van Ouverture, ter hoogte van de eilanden.