Speech Nieuwjaarsontbijt 2024

Burgemeester Jan de Vries sprak tijdens het nieuwjaarsontbijt op woensdag 10 januari inwoners en ondernemers toe. Omdat 2024 weer een jaar is vol verwachtingen, ontmoetingen en ambities starten we dit jaar graag energiek samen met u.

'Echte Sliedrechters'

Beste Sliedrechters, beste andere gasten,

"Ik ben een echte Sliedrechter", zo krijg ik regelmatig te horen als ik een jubilerend bruidspaar mag bezoeken. 'Echte Sliedrechter', daar spreekt een gevoel van eigenheid, vertrouwdheid en gepaste trots uit. Dat vind ik mooi.
Na bijna drie jaar uw burgemeester te mogen zijn, voel ik mij ook steeds meer 'echte Sliedrechter'. En leer ik u steeds beter kennen. De eigenheid van de Sliedrechter is denk ik te typeren als harde werkers, direct en betrokken.

Harde werkers

Dat harde werken gekoppeld aan ondernemerschap heeft Sliedrecht economisch veel gebracht. Sliedrecht scoort niet voor niets hoog in de ranglijst voor het beste vestigingsklimaat. Wanneer ik Sliedrechtse ondernemers bezoek en spreek, word ik iedere keer weer verrast door hun innovatiekracht, ondernemerschap en de hoogwaardige kwaliteit die ze leveren. Of ze nu ons dagelijks brood bakken, schoenen verkopen, hijsmiddelen produceren of elektrische installaties voor schepen bouwen. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal zijn Sliedrechtse ondernemers vermaard.

Direct

Onze ervaring in het veelal ook internationale zakenleven maakt misschien ook wel dat 'echte Sliedrechters' als direct worden gekenschetst. We zeggen waar het op staat en je weet meteen waar je aan toe bent. Dat is prettig, zolang we maar met elkaar in verbinding blijven. 

Helaas zien wij in onze Nederlandse samenleving steeds meer een verharding van standpunten, waardoor wij elkaar dreigen te verliezen. Ik gun onszelf wat meer zachtheid in het onderlinge verkeer. Heb niet te snel een oordeel. Vraag eerst door, wees nieuwsgierig naar elkaars overwegingen en probeer elkaar zo beter te begrijpen. Dan ontdek je vast dat de onderlinge overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen.

Verschillen van mening mogen er overigens zijn. Maar 'echte Sliedrechters' blijven in de raad, op straat en online wel respectvol naar elkaar.

Helaas gaat het daarin ook weleens fout. Online worden soms weinig respectvolle opmerkingen gemaakt. Dat moeten we niet gewoon gaan vinden. Of op straat, tijdens de jaarwisseling werden onze boa's bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk. Onverantwoord en onacceptabel. Van onze hulpverleners blijf je af.

Ik reken daarbij ook op u. Laten wij in het onderlinge verkeer het goede voorbeeld geven en daarnaast elkaar op fout gedrag aanspreken. Laten wij zo samen, in deze polariserende wereld, in Sliedrecht het verschil maken.  

Betrokken

'Echte Sliedrechters' mogen dan wel direct zijn maar tegelijkertijd lopen we niet met onszelf te koop. Dat siert ons. Tegelijkertijd hebben we genoeg om trots op te zijn. Op de geschiedenis van ons baggerdorp en onze familiegeschiedenissen die soms daarmee ook samenvallen. Veel van de Sliedrechtse geslachten hebben tenslotte hun roots in de roemruchte baggerindustrie of waterbouw. Nog steeds zijn Sliedrecht en de regio Smart Delta Drechtsteden daarin toonaangevend. 

Trots mogen we ook zijn op de onderlinge betrokkenheid in onze gemeenschap. Een andere eigenheid van de Sliedrechters. Sliedrecht kent een sterke gemeenschapszin. Betrokken zijn we als 'echte Sliedrechters' bij onze sportvereniging, de kerk, de school, de actiegroep 'Gezondheid voor Alles', de voedselbank of de muziekvereniging. In ons Gemeentemagazine kunt u lezen hoe muzikaal Sliedrecht is. En dat kan natuurlijk alleen maar door de mooie talenten die onze gemeente rijk is. En die komen vooral tot wasdom door al die actieve leden, vrijwilligers, bestuursleden en sponsoren. Muzikaal Sliedrecht is zo een teken van onze grote betrokkenheid. Dankzij heel veel inwoners en maatschappelijk betrokken ondernemers.

Dit allemaal klinkt vertrouwd. Bij 'echte Sliedrechters' voel je je vertrouwd. Tegelijkertijd kunnen we er niet omheen, dat ook Sliedrecht verandert. En misschien wijzelf ook wel meer dan we denken. 

Verandering

'Echte Sliedrechters' hebben ook generaties voor ons grootse veranderingen bewerkstelligd. Wat dacht u van de 'Oude Uitbreiding', zoals die zo'n 100 jaar geleden tot stand is gekomen? Bouwbedrijf Visser en vele anderen hebben zo de grondslag gelegd voor het nieuwe Sliedrecht en voor hun eigen bedrijf. Daar zijn we nu trots op.

Nog iedere dag maken wij geschiedenis in Sliedrecht. Ons leven, ons persoonlijk leven, ons maatschappelijk leven en ons economisch leven staan niet stil. Gelukkig maar. Zonder verandering geen vooruitgang. En stilstand is de dood in de pot.

Sliedrecht verandert want Sliedrecht bouwt opnieuw. Dat zijn veranderingen die niet door iedereen in Sliedrecht als een vooruitgang worden gezien. Misschien zijn sommige inwoners wel bang dat het oude vertrouwde verdwijnt. Anderen kunnen niet wachten totdat er ook voor hunzelf, hun kinderen of kleinkinderen wordt gebouwd.

En ook hier geldt, laten we niet te snel een oordeel hebben maar vooral elkaar en dus ook het gemeentebestuur bevragen op de motieven en overwegingen.

Participatie

Dat houdt ons als gemeentebestuur ook scherp. Onze Koning zei het in zijn Kersttoespraak zo: "Tegenstellingen horen erbij. Ze houden ons wakker en zorgen ervoor dat vergeten belangen aan bod komen en dat nieuwe oplossingen een kans krijgen. Zonder tegenstellingen geen vooruitgang. Maar de manier waarop we ermee omgaan is allesbepalend." Beter had ik het belang van goede participatie niet onder woorden kunnen brengen. De Noord-Zuid verbinding is een voorbeeld waarbij een nieuwe oplossing, aangedragen door de Trimclub ABC, een kans heeft gekregen en nu de voorkeursvariant is.

Dit jaar worden alle bouwplannen verder uitgewerkt. Daarin heeft het college van B&W geleerd van een foute start in de communicatie en participatie. Daarom nemen wij meer tijd en gaan wij graag samen met u in gesprek over de bouwplannen. Doe mee, zo zou ik zeggen. Dat helpt ook de gemeenteraad, om in de belangrijke debatten die volgen, tot goede en hopelijk ook breed gedragen besluiten te komen.

Samen bouwen aan de toekomst van Sliedrecht is samen geschiedenis schrijven. En dan ben ik ervan overtuigd, dat de Sliedrechters over 100 jaar net zo trots zijn op de nieuwe uitbreiding in Sliedrecht Noord als wij nu op de Oude Uitbreiding.

Geschiedenis

Soms hoor ik bij mijn bezoeken: "Mijn man of vrouw is geen 'echte Sliedrechter', die is hier niet geboren". Dat hij of zij soms al sinds hun huwelijksdag in Sliedrecht woont, maakt hem of haar toch nog geen 'echte Sliedrechter'. En als ik dan verbaasd stel: "Maar ik ben toch ook een 'echte Sliedrechter', want ik voel mij na een kleine drie jaar als burgemeester hier helemaal thuis"; is dat voor veel 'echte Sliedrechters' niet echt overtuigend.

'Echte Sliedrechter' zijn, kan je zo koesteren, dat is mooi. Tegelijkertijd kan het onbedoeld ook anderen uitsluiten. Daarom is misschien enige relativering op zijn plaats.

Soms denk je namelijk 'echte Sliedrechter' te zijn en blijkt dat dat toch net even iets anders te liggen. Zo dacht ik tot voorkort echte Goudrianer te zijn, of beter gezegd te zijn geweest. Totdat onze genealogische vereniging De Stamboom het doopceel van mijn familie lichtte. Nu blijk ik afkomstig te zijn van een Zwitserse officier, die hier kwam vechten tegen het leger van Napoleon. Ik ben een illusie armer maar eerlijk gezegd ook een mooie familiegeschiedenis rijker.

Nieuwe inwoners

'Echte Sliedrechter', ik zei het al: daaruit spreekt een gevoel van eigenheid, vertrouwdheid en gepaste trots. Wat ik mooi vind is, dat ik die gevoelens ook zeer regelmatig ontdek bij relatief nieuwe inwoners.

Zo was ik kortgeleden te gast op de moestuinen in Sliedrecht Noord. Daar sprak ik met Sliedrechters van Turkse afkomst. Ja, er zijn er ook die hun oude dag graag doorbrengen in Turkije. Maar zeker de tweede en derde generatie wil hier nooit meer weg. Zij voelen zich 'echte Sliedrechter'.

Of wat dacht u van mijn ervaringen tijdens de naturalisatieceremonie. Dan mag ik namens onze Koning aan inwoners van Sliedrecht het Nederlanderschap toekennen. Een bijzonder moment. Of het nu Syrische vluchtelingen zijn die sinds 2018 in Sliedrecht wonen of een Marokkaanse moeder die in 1975 als eerste Marokkaanse naar Sliedrecht kwam, in alle gevallen werden ze bij de naturalisatieceremonie pas formeel Nederlander maar voelden zij zich al heel lang 'echte Sliedrechter'.

Als ik onze Oekraïense vluchtelingen en de asielzoekers spreek, voelen zij zich hier gastvrij ontvangen. En zo ken ik ook inwoners die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Dordrecht, Papendrecht of Hardinxveld. In alle gevallen voelt men zich hier helemaal thuis. En dat is een groot compliment aan al die 'echte Sliedrechters' die hier al langere tijd of misschien wel heel hun leven wonen.

Verbondenheid in de wijk

Of je hier dus kortere of langere tijd woont, welke achtergrond, geloof of geaardheid je ook hebt, samen zijn wij 'echte Sliedrechters'. Verschillen mogen er zijn. Tegelijkertijd kunnen die verschillen en de veranderingen in ons dorp ook leiden tot onzekerheid, tot vervreemding. Is dit nog mijn Sliedrecht? Voor deze gevoelens sluit ik mijn ogen niet. Ik nodig u juist uit om ze te delen. Dan kan er over en weer begrip ontstaan voor deze gevoelens, met respect voor de ander die misschien anders is dan jij. Tegelijkertijd zie ik het als onze verantwoordelijkheid om iedereen bestaanszekerheid te bieden. Dat gaat niet alleen over voldoende inkomen om in deze dure tijd rond te komen maar ook om volwaardig mee te mogen doen. In Sliedrecht ben je geen nummer. Nee, 'jij mag er zijn', wij zien jou, wij horen jou'.    

Samenleven met diverse achtergronden vraagt van ons allemaal ook aanpassingsvermogen. Ik hoor soms de klacht over het gebrek daaraan. Zo hoor ik ergernissen over de tuintjes die niet onderhouden worden, het afval dat men laat rondslingeren, de geluidsoverlast of het niet groeten op straat. Heel terechte klachten. Wat nodig is, is niet alleen een Fixi-melding maar dat wij elkaar ook aanspreken. Of zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Ik ben daarom trots op al die vrijwilligers die wekelijks in hun wijk het zwerfafval opruimen of toezicht houden. 

Wij zijn samen verantwoordelijk voor een leefbare straat en wijk. In dit nieuwe jaar gaat het college in een aantal wijken van start met het opstellen van een wijkagenda. Een agenda van, voor en door de wijkbewoners. Ik hoop dat heel veel inwoners daaraan mee willen doen. Je kunt ook al klein beginnen. Een kaartje, een kop koffie, een boodschapje of een hartelijke groet op straat zijn een kleine moeite maar leveren een grote onderlinge verbondenheid op.

Hoopvol

Juist in deze onrustige wereld en onzekere tijden hebben wij elkaar in onze lokale gemeenschap meer dan ooit nodig. De wereldvrede kunnen wij alleen maar op hopen en voor bidden. Maar Sliedrecht maken wij samen. Oude en nieuwe 'echte Sliedrechters' samen. Dat maakt mij hoopvol voor 2024.

Ik wens u mede namens het gemeentebestuur van Sliedrecht een gezond, vredig en verbonden 2024.

Bekijk hieronder de foto's die gemaakt zijn tijdens het nieuwjaarsontbijt.

Nieuwjaarsreceptie

Onderstaande film is gemaakt door MerweTV