Aan de slag met varianten Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht

Eind mei vonden in het Griendencollege de tweede bewonersavonden plaats voor de Binnenstedelijke Herstructurering Sliedrecht. Aanwezigen konden op de voorkeursvarianten hun reactie geven en vragen stellen. Ook kon men in gesprek gaan met de gemeente, woningcorporatie Tablis Wonen en de leden van de klankbordgroepen.

Constructieve gesprekken

Tijdens deze interactieve avonden gingen de gemeente en Tablis Wonen samen met bureau Juurlink [+] Geluk in gesprek met de bewoners over de verschillende keuzes en varianten. De aanwezigen konden de maquettes met de verschillende varianten bekijken. Daarnaast kregen aanwezigen uitleg aan de hand van een inspirerend moodboard waarmee iedereen een beeld kreeg van de toekomstige herontwikkeling. Bewoners stelden kritische vragen over het groen, het park, het aantal woningen, de bouwhoogte, privacy en parkeren. Er werd actief meegedacht en verschillende ideeën ingebracht, zoals het realiseren van groene gevels bij het park.

Wat zijn de volgende stappen?

Het team van Juurlink [+] Geluk gaat de komende weken vol energie aan de slag met de waardevolle input van de bewoners, de klankbordgroepen en de beleidsuitgangspunten van de gemeente. Daarna wordt, in nauwe samenwerking met de klankbordgroepen, de voorkeursvariant verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt na de zomervakantie aan de gemeenteraad gepresenteerd voor goedkeuring.

Blijf op de hoogte!

Wilt u meer weten over de bewonersavonden, de voorkeursvarianten of de antwoorden op gestelde vragen? Bezoek dan onze website op www.sliedrechtbouwt.nl/nieuws. Daar vindt u alle informatie die u nodig heeft!

Heeft u interesse om in contact te komen met een van de klankbordgroepen? Stuur dan een e-mail naar sliedrechtbouwt@sliedrecht.nl. Voor meer informatie over de klankbordgroepen kunt u terecht op www.sliedrechtbouwt.nl/projecten/klankbordgroepen-binnenstedelijke-herstructurering-sliedrecht. Samen maken we Sliedrecht mooier!