Sliedrecht werkt aan toekomstbestendige huisartsenzorg

De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk dat er in het dorp goed toegankelijke huisartsenzorg is. Nu, maar ook in de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen heeft wethouder Cees Paas (Zorg) op donderdag 20 juni 2024 een Tripartite overeenkomst ondertekend.

Met deze handtekening onderstreept de gemeente Sliedrecht een bestaande samenwerking met DrechtDokters, omliggende gemeenten en de zorgverzekeraar. Het doel is om er met elkaar voor te zorgen dat inwoners een beroep kunnen blijven doen op huisartsenzorg dicht bij huis. "De drie partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te gaan voor toekomstbestendige eerstelijnszorg", aldus wethouder Cees Paas.

Paas zette zijn handtekening in het Medisch Centrum Thorbecke aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht. Hij deed dit onder toeziend oog van huisarts Henri Spaan en Josette van Loon, programmamanager continuïteit huisartsenzorg bij DrechtDokters.

Samenwerken voor optimale zorg

De huisartsenzorg staat zowel landelijk als regionaal onder grote druk. Er is voldoende potentieel aan (startende) huisartsen te vinden, maar bestaande praktijken voldoen vaak niet meer aan de moderne eisen van een praktijk waarbinnen men multifunctioneel wil kunnen samenwerken om de zorg aan inwoners te optimaliseren.

De intentie is dat de samenwerking tussen de gemeenten, DrechtDokters en zorgverzekeraar gaat leiden tot een verbeterd vestigingsklimaat en de ontwikkeling van multifunctionele gezondheidscentra, waarbinnen het huidig aanbod van huisartsenzorg kan worden verbeterd en uitgebreid. Dit kan door bestaande praktijken de mogelijkheid te bieden tot schaalvergroting of de instroom van nieuwe huisartsen te bevorderen. Om goed te kunnen functioneren, hebben huisartsen passende huisvesting nodig.

Huisartsenzorg is veranderd

"Ook in Sliedrecht staat de huisartsenzorg onder druk. Een aantal huisartsen in Sliedrecht heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als deze huisartsen stoppen met werken, moeten de opvolgers, die er nu nog niet zijn, over goede praktijkruimtes kunnen beschikken", aldus wethouder Paas.

Hij merkt daarbij op dat de huisartsenzorg in de loop der jaren flink is veranderd. "De traditionele huisartsenpraktijk voldoet niet meer aan de moderne tijd. Tegenwoordig zijn er veel meer praktijkondersteuners actief. Ook zijn er steeds meer huisartsen die parttime werken. Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat we de faciliteiten moeten realiseren, die voldoen aan de ruimtebehoefte van de moderne huisartsenzorg."

Beroep op inwoners

Het doel van de overeenkomst is om samen de druk op de zorg te verlichten. Paas vindt dat inwoners van Sliedrecht hierin ook een belangrijke rol spelen. "Samen kunnen we de huisartsenzorg toegankelijk houden voor huidige en toekomstige inwoners van Sliedrecht. Daarbij moeten we ons er bewust van zijn dat je niet met iedere gezondheidsklacht naar de huisarts hoeft te stappen." Daarbij is het belangrijk om te vermelden dat inwoners van Sliedrecht minder vaak naar de huisarts gaan dan landelijk gemiddeld.

"Met het Bonkelaarhuis hebben we in ons dorp bijvoorbeeld een plek waar inwoners terecht kunnen voor informatie, ondersteuning of hulp op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn én opvoeden en opgroeien. Het is goed dat ook de zorgverzekeraar samen met de gemeente gaat investeren in het Bonkelaarhuis."

Ondertekening huisartsenzorg 4