Integrale controle van 75 opslagboxen: geen overtredingen of strafbare feiten

Bij een integrale controle van 75 opslagboxen in Sliedrecht zijn op maandag 27 mei geen overtredingen of strafbare feiten geconstateerd. De controle werd uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam van de gemeente Sliedrecht, in samenwerking met handhaving en politie.

Verhuurders van opslagboxen weten soms niet door wie, of op welke manier, hun garagebox wordt gebruikt. Omdat opslagboxen veilige en anonieme vierkante meters zijn voor criminelen om activiteiten te ontplooien is het gewenst opslagboxen regelmatig te controleren. Daarom vond op maandag 27 mei een integrale controle plaats bij 75 opslagboxen in Sliedrecht.

Het bezoek van het Bestuurlijk Interventieteam, handhaving en politie heeft zich gericht op bouwkundige aspecten, gebruik van de ruimtes, brandveiligheid, milieuaspecten en illegale activiteiten in en om de opslagboxen.

Het doel van de controle is om situaties te voorkomen die gevaar opleveren voor de omgeving (bijvoorbeeld door opslag van brandgevaarlijke stoffen) of dat deze worden misbruikt voor criminele doeleinden (bijvoorbeeld door opslag van of handel in verboden middelen of gestolen goederen).

Verdachte situatie gezien? Melden helpt!

Georganiseerde criminaliteit pakken we samen aan. Vermoed u criminele activiteiten bij u in de buurt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844 (spoed 112). Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of ga naar de website van Meld Misdaad Anoniem. Een ervaren vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.

Integrale controle van garageboxen