Samen stilstaan en opstaan

De Dodenherdenking in Sliedrecht begon op zaterdagavond 4 mei 2024 traditioneel met een Stille Tocht van het Raadhuis naar het herdenkingsmonument aan de Stationsweg. Na de twee minuten stilte werden er twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Daarna nodigde burgemeester Jan de Vries de aanwezigen in zijn toespraak uit om vaker stil te staan. "Het is belangrijk om niet alleen vanavond, maar ook regelmatig stil te staan bij de verschrikkingen van oorlogen en daarmee bij de waarde van onze vrijheid."

Wandelroute Struikelstenen

De Vries maakte in zijn speech in aanloop naar de Dodenherdenking een wandeling langs de 39 struikelstenen in Sliedrecht. Op iedere plek in Sliedrecht waar Joodse en andere inwoners van Sliedrecht zijn weggevoerd en niet meer zijn teruggekomen, liggen deze Struikelstenen in het trottoir. Hij nam de aanwezigen in zijn toespraak  mee langs deze herinneringsstenen. Bij een aantal struikelstenen stond De Vries met de aanwezigen stil en vertelde hij het persoonlijke verhaal erachter.
Hij nodigde de aanwezige Sliedrechters uit om de wandelroute langs de struikelstenen, gemaakt door Stichting Struikelstenen Sliedrecht, ook te lopen. "Wanneer we stilstaan bij de struikelstenen, de namen lezen en hun dramatische geschiedenis tot ons door laten dringen worden we stil."

Samen opstaan

De burgemeester refereerde in zijn toespraak ook aan de onrustige tijd waarin we leven, waarin tegenstellingen en oorlogsdreigingen toenemen.
De Vries: "De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Ik weet dat velen van u zich daarover grote zorgen maken. Meer en meer beseffen we daarom dat we de vrijheid voor onszelf en voor anderen moeten koesteren en beschermen."
Hij verzocht de aanwezigen daarom niet alleen om samen stil te staan, maar ook om samen op te staan. "Samen op te staan tegen alles wat onze vrijheid en die van anderen bedreigt."

Daphne den Otter, leerling uit groep 8A van de Johannes Calvijnschool, droeg het zelfgeschreven gedicht Vrede in ons hart voor.

Meer informatie

Meer informatie over de struikelstenen is te vinden op de website struikelstenensliedrecht.nl/wandelroute.

De lokale omroep MerweRTV heeft een mooie reportage over de Dodenherdenking in Sliedrecht gemaakt. De video is hier terug te kijken.

Traditionele Stille Tocht op 4 mei

Voorafgaand aan en tijdens de herdenking werd er door de Sliedrechtse muziekvereniging Crescendo koraalmuziek ten gehore gebracht. Na afloop van de plechtigheid konden deelnemers aan de Stille Tocht in de recreatiezaal van Waardeburgh (Zorgcentrum Overslydrecht) terecht voor een kopje koffie.

collage 4 mei 2024 (1)