Wie verdient een lintje?

Veel mensen zetten zich al jarenlang belangeloos in voor onze Sliedrechtse gemeenschap. Die mensen verdienen sowieso respect en waardering. Soms wordt voor hen ook een lintje aangevraagd. Zo heeft burgemeester Jan de Vries voorafgaand aan Koningsdag vier Sliedrechtse inwoners verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Een heugelijk en onvergetelijk moment, waarbij zij in het zonnetje werden gezet. Dat gunnen wij meer inwoners van Sliedrecht.

02-lintjeWanneer verdient iemand een lintje?

Vrijwilligers die zich vele jaren hebben ingezet voor de maatschappij en/of voor andere mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Denk dan aan mensen die lang vrijwilligerswerk hebben gedaan in een sportvereniging, muziekvereniging, het verpleeghuis, de kerk of in een stichting die zich inzet voor zieke mensen. Veel vrijwilligers doen dat onopvallend en op de achtergrond. Anderen vervullen een bestuursfunctie of zijn regionaal en/of landelijk actief. In alle gevallen zetten zij zich in voor onze samenleving.  
Je kunt ook een onderscheiding krijgen als je in een betaalde functie bijzondere of zeer uitzonderlijke prestaties hebt verricht. Prestaties die verder gaan dan wat je mag verwachten van iemand in die functie. En die niet alleen belangrijk zijn voor het bedrijf of de organisatie, maar ook voor de samenleving.

Hoe draagt u iemand voor?

Mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd kunnen door iedereen worden voorgedragen voor een lintje? Kent u zo iemand en wilt u deze persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Sliedrecht: bestuurssecretariaat@sliedrecht.nl of 0184 – 49 58 16. We bespreken dan samen waarom deze kandidaat een lintje verdient en welke gegevens u moet aanleveren voor een voordracht. De totale aanvraag moet uiterlijk 1 juli 2024 zijn ingediend voor de lintjesregen van 2025.