Algemeen

Meer informatie over o.a. het aanmelden van uw kind op school, de open dag van de basisscholen, passend onderwijs, ondersteuning en begeleiding en leerplicht.

Aanmelding primair onderwijs

Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar? Dan krijgt u in december een brief van de gemeente. Hierin staat dat het belangrijk is om uw kind in te schrijven op een basisschool. U moet dit vóór 1 maart doen. Natuurlijk kiest u zelf op welke basisschool u uw kind wilt inschrijven.

Open Dag

Benieuwd naar de verschillende basisscholen in Sliedrecht? Elk jaar houden de basisscholen in Sliedrecht een open dag. De open dag is altijd op de laatste woensdag in januari. U kunt de scholen dan de hele dag door bezoeken. Kunt u die dag niet? Bel dan gerust met de directeur van een school waar u benieuwd naar bent. U kunt dan een afspraak maken om de school te bekijken.

Passend onderwijs

Scholen moeten zorgen voor een passende onderwijsplek voor elk kind, ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Zo'n passende plek kan op de school zijn waar u uw kind heeft aangemeld. Maar ook op een andere school die beter kan inspelen op wat uw kind nodig heeft. Bijvoorbeeld het speciaal onderwijs. Kan een school uw kind niet zelf plaatsen? Dan biedt de school in overleg met u een passende plek op een andere school. Het Samenwerkingsverband Drechtstedenn ondersteunt hierbij.

Als ouder bepaalt u zelf waar u uw kind aanmeldt. Wilt u meer weten over de ondersteuning die een school biedt? Vraag dan bij de school om het ondersteuningsprofiel. Denkt of weet u dat uw kind speciale ondersteuning nodig zal hebben? Bijvoorbeeld vanwege een ziekte, leerstoornis of handicap? Geef dit dan aan bij de aanmelding.

Ondersteuningsteam

Elke school heeft een ondersteuningsteam. Dit bestaat uit de directeur en de intern begeleider van de school, aangevuld met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werker en een orthopedagoog. Als de leerkracht en de intern begeleider extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zij een leerling met dit team bespreken. Ze vragen hiervoor altijd toestemming aan de ouder(s) of verzorger(s) van het kind.

Ambulante begeleiding

Leerlingen met een langdurige ziekte, handicap of (lichamelijke en/of verstandelijke) beperking hebben vaak extra aandacht en zorg nodig. Dankzij ambulante begeleiding kunnen zij toch vaak goed terecht binnen het reguliere onderwijs. Een ambulant begeleider adviseert leerkrachten en ouders.

Leerplicht

In Nederland moeten alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar volledig dagonderwijs volgen. Dat staat in de Leerplichtwet. Ouders moeten hiervoor zorgen. Kijk voor meer informatie over de leerplicht en bijvoorbeeld de regels rondom voor verlof op de website van de Dienst Gezondheid en Jeugd.