Kinderen tot 4 jaar

Informatie over peuteropvang, voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang.

Peuteropvang

Ieder kind tussen de 2 en 4 jaar oud kan naar de peuteropvang. Hier kunnen kinderen twee dagdelen per week leren en spelen onder professionele begeleiding. Een groep bestaat uit maximaal 16 peuters. In Sliedrecht kan uw peuter terecht bij Partou of Wasko Kinderopvang. Beide organisaties voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang. Uw kind kan hier dus veilig spelen en leren.

Werken beide ouders? Dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit regelt u via de Belastingdienst. Heeft u of uw partner geen betaald werk? Dan kan uw kind een door de gemeente gesubsidieerde plek krijgen. U betaalt zelf ook een bijdrage. Het aanvragen van een gesubsidieerde plek regelt u via de opvangorganisatie.

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor peuters en kleuters met een achterstand in de Nederlandse taalontwikkeling is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hier leert uw kind al spelend de Nederlandse taal. Zodat uw kind een goede start kan maken op de basisschool.

Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Zij volgen een speciaal VVE-programma op de peuteropvang of bij de kinderopvang. Dit in overleg met de basisschool, voor een zo groot mogelijk effect. Vroegschoolse educatie is er voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool regelt dit.

Meestal geeft het consultatiebureau een indicatie voor VVE. Of de peuteropvang neemt contact op met het consultatiebureau. Met de VVE-indicatie kunt u uw kind aanmelden bij Partou of Wasko Kinderopvang. Zij verzorgen in Sliedrecht de voor- en vroegschoolse educatie.

Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

  • Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kinderopvangorganisatie of gastouder kan dagopvang bieden.
  • Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Ook hier is een kinderopvangorganisatie of gastouder geschikt.
  • Tussenschoolse opvang (TSO) is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. Basisscholen organiseren de tussenschoolse opvang als ouders hierom vragen. Als ouder betaalt u voor het overblijven. De school of aanbieder van de TSO bepaalt hoe hoog de bijdrage is.

Kinderopvangtoeslag

Werken beide ouders? Of studeert u of volgt u een inburgeringscursus. Dan kunt u voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang kinderopvangtoeslag aanvragen. De kinderopvangorganisatie of de gastouder moet dan wel geregistreerd staan het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Kinderopvangtoeslag regelt u via de Belastingdienst.