Veiligheid in uw buurt en op straat

De gemeente Sliedrecht wil dat iedereen in een veilige buurt kan wonen, waar kinderen veilig kunnen spelen. U kunt hier zelf aan mee helpen. Bijvoorbeeld via Buurttoezicht of Burgernet.

Heeft u veel contacten in de buurt? Dat is fijn! Want waar meer contacten zijn, is de sociale controle groter. En dat voelt veiliger. Ook de gemeente Sliedrecht helpt graag mee aan de veiligheid in de wijken.

Samen werken aan veiligheid

Als inwoner van de gemeente Sliedrecht kunt u ons helpen uw buurt of wijk veiliger te maken. Zo doen al veel inwoners van Sliedrecht mee aan buurtpreventie via WhatsApp. Buurtbewoners kunnen elkaar zo wijzen op verdachte situaties. Hoe meer buurtbewoners alert zijn, hoe kleiner de kans op inbraak en diefstal. En hoe groter de kans dat de politie een verdachte kan aanhouden.

Buurttoezicht

In alle woonwijken in Sliedrecht is Buurttoezicht actief. Mensen van Buurttoezicht lopen op wisselende avonden in teams door de wijken. Onder het motto 'horen, zien en melden' richten zij zich op het voorkómen van woning- en auto-inbraken.  Zij waarschuwen bewoners als hun woning donker is of niet goed afgesloten. En ze wijzen eigenaren van auto's erop dat zij geen waardevolle spullen in hun auto achterlaten. Gebreken in de openbare ruimte, zoals kapotte lichtmasten en scheve stoeptegels, meldt Buurttoezicht direct via Fixi.
Wilt u meer weten of meedoen? Kijk op de Facebookpagina van Buurttoezicht en op Mobiel Alarm Sliedrecht.

Preventieteam zakkenrollen

Een groep enthousiaste mensen werkt in Sliedrecht als 'preventieteam zakkenrollen'. Zij zijn vooral te vinden op de weekmarkt, in de Kerkbuurt en bij evenementen. Ze houden mogelijke zakkenrollers in de gaten. En waarschuwen winkelende mensen bijvoorbeeld als ze hun tas open hebben staan. Ook houden ze contact met de wijkagent. U herkent het preventieteam aan de opvallende kleding.

Burgernet

Als inwoner van Sliedrecht kunt u meedoen met Burgernet. Is er in uw buurt een inbraak, tasjesroof of een vermist kind? Dan krijgt u als Burgernetdeelnemer via uw telefoon een berichtje. Hierin vraagt de politie u om uit te kijken naar de gezochte persoon. Ongeveer 1 op de 10 burgernetacties wordt opgelost met tips van Burgernetdeelnemers! Wilt u ook meedoen? Meld u dan aan op www.burgernet.nl.