Veiligheid in uw buurt en op straat

De gemeente Sliedrecht wil voor al haar inwoners een veilige buurt, waar u fijn kunt wonen en kinderen veilig kunnen spelen. Sociale contacten in de buurt hebben een grote invloed op het gevoel van veiligheid. In buurten waar meer sociale contacten zijn, is de sociale controle hoger en voelen buurtbewoners zich veiliger.

Om de veiligheid te vergroten, zet de gemeente Sliedrecht in op:

Samen met inwoners werken aan veiligheid

Als inwoner van de gemeente Sliedrecht kunt u ons helpen uw buurt of wijk veiliger te maken. Zo doen al meer dan 150 inwoners van Sliedrecht mee aan een initiatief van Buurttoezicht om via WhatsApp buurtbewoners te attenderen op verdachte situaties. Hoe meer buurtbewoners alert worden gemaakt, des te kleiner de kans op inbraak en diefstal, en des te groter de kans dat de verdachte kan worden aangehouden door de politie.

Buurttoezicht

Inwoners in de wijken Oost en West kunnen zich aansluiten bij Buurttoezicht. Onder het motto 'horen, zien en melden' lopen in teams op wisselende avonden door de wijken en richten zich op de preventie van woning- en auto-inbraken.  Zij waarschuwen bewoners wanneer woningen onverlicht of niet goed zijn afgesloten en attenderen eigenaren van auto's erop dat zij geen waardevolle spullen in hun auto achterlaten. Daarnaast worden gebreken in de openbare ruimte, zoals kapotte lichtmasten en scheve stoeptegels, direct bij de servicelijn gemeld.

Buurttoezicht is actief in de wijken oost en west, en de teams nemen beide een deel van de wijk centrum voor hun rekening. Het aantal woninginbraken is sinds de start van buurttoezicht behoorlijk gedaald.

Preventieteam zakkenrollen

Een enthousiaste groep senioren werkt in Sliedrecht als preventieteam zakkenrollen. In opvallende kleding maakt het team het winkelend publiek attent op de aanwezigheid van zakkenrollers en bijvoorbeeld openstaande tassen. Het team is met name aanwezig op de weekmarkt maar ook regelmatig te vinden in de Kerkbuurt en bij evenementen. Mensen die zich opvallend gedragen houden ze in de gaten en er is contact met de wijkagent. Het team zorgt voor meer bewustwording bij winkelend publiek en een daling van het aantal incidenten met zakkenrollers.

Buurt Bestuurt

In de wijk Oost neemt de gemeente samen met de politie en het wijkplatform Oost deel aan het project ‘Buurt Bestuurt: samenwerken aan veiligheid’. Met dit project wordt samen met bewoners en enkele andere partijen de veiligheid in wijk oost verder vergroot.

Burgemeester Van Hemmen:

'Met dit project betrekken de verschillende partijen bewoners intensiever bij de veiligheidsaanpak in wijk oost. Dat is belangrijk, want bewoners weten als geen ander wat er in hun eigen buurt speelt. Het meest bijzonder aan deze aanpak is dat bewoners zélf prioriteiten stellen en betrokken zijn bij acties.'

Bewoners geven aan wat er speelt in hun wijk en bedenken samen met de professionals acties om hun wijk nog veiliger te maken.

Meer informatie over het project vindt u op facebook: www.facebook.com/buurtbestuurt.

Burgernet

In Sliedrecht doen ruim 3.000 inwoners mee met Burgernet. Burgernet werkt heel eenvoudig. Na een melding van een inbraak, tasjesroof of een vermist kind, kan de politie een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon. Wie informatie heeft, kan met het Burgernetnummer 0800-0011 gratis bellen met de meldkamer van de politie. Ongeveer 1 op de 10 burgernetacties wordt opgelost met tips van Burgernetdeelnemers.  

Wilt u zich ook aanmelden? Ga dan naar www.burgernet.nl om u te registreren.

Burgemeester Van Hemmen:

'Samen kunnen we Sliedrecht nóg veiliger maken, want hoe meer mensen mee doen, hoe groter de kans dat inbrekers worden opgepakt en vermiste personen worden teruggevonden.'