Resultaten veiligheidsmonitor 2023

Benieuwd hoe de veiligheid in uw wijk wordt beleefd en hoe de gemeente Sliedrecht presteert op het gebied van sociale overlast of criminaliteit in vergelijking met andere gemeenten? Lees het in de Veiligheidsmonitor!

Elke twee jaar wordt door het Centraal Bureau voor de Statistieken en I&O Research landelijk de Veiligheidsmonitor uitgevoerd om een beeld te krijgen van de veiligheidssituatie. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de veiligheidssituatie en het veiligheidsniveau van gemeenten. Verschillende veiligheidsthema's zoals verkeersoverlast, ervaring van criminaliteit en buurtbeleving zijn onderzocht.

Veiligheidsgevoel inwoners

Vaak worden de cijfers van de politie (geregistreerde veiligheidscijfers van de politie) gebruikt om te zien hoe veilig het is in de gemeente (objectieve veiligheid). In de Veiligheidsmonitor komt ook het gevoel van veiligheid onder inwoners aan bod. Beide geven een beeld hoe het staat met de veiligheid in Sliedrecht.

Resultaten

  • Uit het onderzoek blijkt dat de geregistreerde politiecijfers van 2023 ongeveer gelijk zijn aan de cijfers van 2022.
  • De leefbaarheid en veiligheid in Sliedrecht is in 2023 grotendeels gelijk aan 2021. Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt scoort hoger dan vorig jaar: 7,6.
  • Inwoners spreken hun buren meer aan op ongewenst gedrag dan in 2015.
  • Er wordt minder overlast van personen met onbegrepen gedrag ervaren.
  • Inwoners van Sliedrecht voelen zich minder vaak onveilig in de eigen buurt dan inwoners van vergelijkbare gemeenten: één op de tien (10%) voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt.
  • De dalende lijn die in 2021 is ingezet op verkeersoverlast (meldingen politie) zet door. De verkeerscontroles laten positief beeld zien.

Om de veiligheid binnen Sliedrecht te vergroten, zetten we in op:

  • Samenwerking met alle partners in de veiligheidsketen (van preventie tot repressie); politie, handhaving, boa's, suswachten, buurtbemiddeling, brandweer, zakkenrollerpreventieteam, buurttoezicht, hulpverlening, jongerenwerk, onderwijs)
  • Samenwerken met Inwoners (bijvoorbeeld een buurtschouw) zodat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt en hun buurtgenoten aanspreken als ze iets doen dat niet mag en dit melden.
  • Samenwerken met buurgemeenten om te voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat. Met andere woorden als wij inzetten op jongerengroepen en de andere gemeenten niet, dan vertrekken ze naar een van de gemeenten waar hun overlast gevende gedrag geen consequenties heeft.
  • Inzet op de aangifte- en meldingsbereidheid. De helft (51%) van de inwoners van Sliedrecht geeft aan dat ze zeker weten of vermoeden dat er in hun buurt wel eens één of meer van de voorgelegde verdachte situaties of problemen voorkomen: 84% van deze bewoners heeft dit nooit gemeld.