Herinrichting Achterom

De gemeente Sliedrecht gaat de fietsverbinding tussen station Sliedrecht en het dorpscentrum aantrekkelijker en beter zichtbaar maken. De verbeterde fietsverbinding sluit gelijk aan op de regionale fietsroute.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd:

  • Fase 1: Aanleg van een aantrekkelijk en beter zichtbaar voet- en fietspad aan de Stationsweg-noord en Goeman Borgesiusweg-west. Werkzaamheden zijn in september 2021 afgerond. 
  • Fase 2: Aanleg van een fietsstraat die begint bij de A15 tot aan de Thorbeckelaan/begraafplaats (ook wel Achterom genoemd). De aansluiting over het parkeerterrein van de begraafplaats naar de Thorbeckelaan wordt gelijk verbeterd. Werkzaamheden staan gepland voor 2e helft van 2023.

Ontwerp herinrichting Achterom (fase 2)

In 2022 zijn er diverse bewonersavonden geweest met de plannen voor de inrichting van het groen op en langs de begraafplaats en waarbij het concept definitief ontwerp van de inrichting van het Achterom is getoond. Naar aanleiding van deze avonden zijn de vele opmerkingen verzameld en is het ontwerp hierop aangepast. In het 4e kwartaal van 2022 is gestart met het opstellen van het bestek en bestektekeningen voor de realisatie. 

Momenteel loopt de aanbesteding en zal naar verwachting eind juni de aannemer bekend zijn. Zodra de aannemer bekend zal hij zich gaan voorbereiden en zal naar verwachting in augustus 2023 gestart worden met de uitvoeren buiten.

Bekijk hier het uitvoeringontwerp

Planning

Start uitvoering: augustus 2023
Gereed: november 2023  

Locatie

Projectlocatie fietspad Achterom

Betrokken partijen

Voorbereiding: Ingenieursbureau Unihorn
Uitvoering: aannemer nog niet bekend 

Contact

Heeft u vragen over dit project of andere projecten? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.