Herinrichting Stormrand e.o.

De locaties Stormrand, Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost e.o. krijgen een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de bestrating ophogen.

Het onderhoudsniveau van de openbare buitenruimte is volgens het huidig beleid niet op peil rondom de Stormrand. Momenteel zit het project in de ontwerpfase. Dit betekent dat we een ingenieursbureau gaan vragen de voorbereiding te doen samen met de bewoners. Wanneer de aannemer is geselecteerd, volgt er meer informatie over de werkzaamheden.

In het plan wordt ook rekening gehouden met het hergebruik van materialen. Ook wordt er gekeken naar de andere onderdelen binnen de openbare ruimte zoals het groen, openbare verlichting, afvalinzameling, speelvoorziening en kabels en leidingen. Hierbij is voldoende ruimte voor bewonersparticipatie.  

Denk mee over het ontwerp

Het opknappen van de Stormrand e.o. biedt kansen om meteen de inrichting van de buurt aan te pakken. Wat kan anders of beter? Wij horen graag wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zou u graag zien? Of wat moet juist blijven? Denk aan verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Bewoners en ondernemers weten dit vaak het beste.

Vul de digitale vragenlijst in. Invullen kan uiterlijk 21 mei 2021.

Periode

2021-2022

Locatie

Op onderstaand kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die gekleurd zijn. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken.

Kaartje Stormrand eo

Betrokken partijen

Nog niet bekend

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.