Herinrichting Stormrand e.o.

De locaties Stormrand, Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost e.o. krijgen een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de bestrating ophogen.

Het onderhoudsniveau van de openbare buitenruimte is volgens het huidig beleid niet op peil rondom de Stormrand. Momenteel zit het project in de ontwerpfase. Dit betekent dat we een ingenieursbureau gaan vragen de voorbereiding te doen samen met de bewoners. Wanneer de aannemer is geselecteerd, volgt er meer informatie over de werkzaamheden.

In het plan wordt ook rekening gehouden met het hergebruik van materialen. Ook wordt er gekeken naar de andere onderdelen binnen de openbare ruimte zoals het groen, openbare verlichting, afvalinzameling, speelvoorziening en kabels en leidingen. Hierbij is voldoende ruimte voor bewonersparticipatie.  

Ontwerp

Op het onderstaande kaart ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die geel gekleurd zijn. In mei 2021 hebben we aan de bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? We hebben ook gevraagd om na te denken over verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. In de 2e helft van 2021 gaan we aan de slag met het verwerken van de gegevens van de enquête en de verdere voorbereidingen van het project. Hierbij zullen de voorlopige ontwerpen ook vooraf gedeeld worden met de bewoners. Na de voorbereidingen zal door middel van een aanbesteding de geschikte aannemer gezocht worden. Waarna naar verwachting in de 1e helft van 2022 gestart zal worden met de uitvoering.

Het definitieve ontwerp kunt u binnenkort op deze projectpagina vinden.

Periode

  • Voorbereiding en uitwerking project: 2021
  • Aanbesteding en start uitvoering: 1e helft van 2022

Locatie

Op onderstaand kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die gekleurd zijn. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken.

Kaart Stormrand eo

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Megaborn Traffic Development B.V.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.