Herinrichting Stormrand e.o.

De locaties Stormrand, Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost e.o. krijgen een opknapbeurt. De gemeente gaat onder andere de bestrating ophogen.

De Stormrand e.o. (Leiakker, Padakker, Overlaat en Hoepel Oost) is toe aan onderhoud en wordt opnieuw ingericht. Het doel van de herinrichting is om de straat op te hogen en te verduurzamen. Gelijk worden de bestaande problemen aangepakt zoals autoverkeer, parkeren en groen. Met deze herinrichting voldoet de wijk de komende jaren weer aan de eisen en wensen van deze tijd. 

In het plan wordt ook rekening gehouden met het hergebruik van materialen. Ook wordt er gekeken naar de andere onderdelen binnen de openbare ruimte zoals het groen, openbare verlichting, afvalinzameling, speelvoorziening en kabels en leidingen. Hierbij is voldoende ruimte voor bewonersparticipatie. Momenteel zit het project in de ontwerpfase. Dit betekent dat we samen met de bewoners en het ingenieursbureau Megaborn bezig zijn met de voorbereidingen.

Nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld vindt de technische uitwerking plaats en wordt de aannemer geselecteerd. Naar verwachting start begin 2024 de werkzaamheden. Via een bewonersbrief worden bewoners daar op tijd over geïnformeerd. 

Ontwerp

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners van een wijk de gelegenheid krijgen om mee te denken over de ontwerpen. Begin 2022 hebben we aan de bewoners en belangstellenden digitaal het voorlopig ontwerp laten zien en gevraagd naar een reactie. Al deze reacties in combinatie met eerdere onderzoeken en het beleid van de gemeente Sliedrecht heeft geleid tot een tot een concept definitief ontwerp. 

Download hieronder de concept definitief ontwerpen:

Op woensdag 4 oktober 2023 vond in Orchis uitvaartcentrum in Sliedrecht een informatieavond plaats. Tijdens deze avond waren de gemeente en het ingenieursbureau Megaborn aanwezig om de vragen van de bewoners en belangstellenden te beantwoorden. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is begin december 2023 tot ca. half januari 2024 door 4Risk een bouwkundige opname van de woningen gemaakt. Bewoners hebben persoonlijk van de 4Risk een brief hierover ontvangen. Voor vragen over de bouwkundige opname kunt u contact met 4RISK opnemen via telefoon 085 – 5000. 

Planning

  • Voorbereiding, uitwerken en aanbesteden van het project: Q3 2023 
  • Start uitvoering: Q1 2024
  • Gereed: Q2 2025

Locatie

Op onderstaand kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die gekleurd zijn. We gaan hier nu eerst een ontwerp voor maken.

Kaart Stormrand eo

Betrokken partijen

Ingenieursbureau Megaborn Traffic Development B.V.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.