Herontwikkeling locatie Groen van Prinsterer

De voormalig Groen van Prinstererschool krijgt een nieuwe bestemming. Na de besluitvorming van de raad eind 2022 is de locatie Groen van Prinsterer beschikbaar geworden voor het bouwen van woningen. De bedoeling is dat er woningbouw komt voor starters en/of senioren met waar mogelijk een maatschappelijke functie.

De voormalig Groen van Prinstererschool is eigendom van de gemeente Sliedrecht. De gemeente wil deze vastgoedlocatie al langere tijd een nieuwe bestemming geven, maar zag verschillende opties voor de manier waarop de grond in de toekomst kan worden gebruikt. Op 13 december 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen dat locatie Groen van Prinsterer beschikbaar komt voor het bouwen van woningen. De bedoeling is dat er woningbouw komt voor starters en/of senioren met waar mogelijk een maatschappelijke functie. De gemeente Sliedrecht is op dit moment aan de slag met het definitieve planontwerp (stedenbouwkundige kaders).

Initiatiefvoorstel bouwlocatie Groen van Prinsterer Slydregt.NU

In februari van dit jaar heeft raadspartij Slydregt.NU voor de bouwlocatie Groen van Prinsterer een initiatiefvoorstel ingediend. Een idee voor starterswoningen dat met inwoners is uitgewerkt en gedeeld is met de gemeenteraad. 3 juli heeft de raad besloten om dit initiatiefvoorstel voor het bouwen voor starters en het planontwerp niet te gebruiken als referentiekader voor verdere uitwerking. Mede doordat de gemeente de bouwmogelijkheden voor dit kavel wil baseren op gemeentelijk beleid en onderzoek, zodat alle initiatiefnemers gelijke kansen krijgen. Hiermee is het voorstel niet aangenomen door de raad.

Vervolgproces

Het proces voor de (woning)bouwontwikkeling zijn op dit moment als volgt:

  1. De gemeente is op dit moment werkzaam aan het definitieve planontwerp (stedenbouwkundige kaders).
  2. De stedenbouwkundige kaders werken we uit aan de hand van richtinggevende kaders die mee zijn gegeven door de gemeenteraad voor de ontwikkeling van de Groen van Prinstererschool.
  3. Later dit jaar worden de stedenbouwkundige kaders voorgelegd aan de gemeenteraad.
  4. Vervolgens zetten we aan de hand van deze kaders een marktuitvraag uit voor de ontwikkeling. Op deze marktuitvraag kunnen initiatiefnemers zich inschrijven.

De marktuitvraag voor de woningbouwontwikkeling wordt naar verwachting voor de zomer van 2024 opengesteld.

Save the date: 27 augustus participatieavond

Op 27 augustus organiseert de gemeente een bewonersavond in de voormalige Groen van Prinstererschool aan de Frans Halsstraat 1 in Sliedrecht. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Bewoners van de omgeving e.o. ontvangen persoonlijk een uitnodiging.

Mocht u op deze avond verhinderd zijn, maar wilt u wel graag uw inbreng schriftelijk met ons delen? Stuur dan een e-mail naar Martijn Noorland (projectleider project Groen van Prinsterer), projecten@sliedrecht.nl.

Locatie

Locatie Groen van Prinsterer (adres: Frans Halsstraat 1 te Sliedrecht).

Groen van Prinsterer

Betrokken partijen

N.v.t.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.