Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. De huidige locatie van de sportverenigingen worden herontwikkelt tot Stationspark III.

Sliedrecht Buiten en Stationspark III

Project Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Naast de sportverenigingen wordt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening gerealiseerd. Met de verplaatsing van de sportvelden naar Sliedrecht Buiten ontstaat er ruimte voor het ontwikkelingen van een bedrijventerrein.

Participatie

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met de sportverenigingen aan de tekentafel gezeten. Inmiddels ligt er een ontwerpbestemmingsplan klaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht heeft besloten het bestemmingsplan ter inzage te leggen.
Vanaf donderdag 14 december 2023 is het ontwerpbestemmingsplan zes weken, dus tot en met woensdag 24 januari 2024 met bijbehorende stukken te bekijken. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op een tweetal manieren raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  • Via www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.SBSTPIII-2001).

Bezwaar maken/ Zienwijze indienen

Tot en met 24 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw reactie kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. U kunt uw zienswijze ook digitaal versturen naar gemeente@sliedrecht.nl o.v.v. "zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sliedrecht Buiten & Stationspark III". Wilt u een mondelinge inspraakreactie indienen, dan kunt u een afspraak maken met mevr. Heinsbroek – van der Zwaag van de afdeling RO&B door te bellen naar telefoonnummer 14 0184.

Inloopavond

Op maandag 15 januari 2024 vindt om 19.30 uur een inloopavond plaats bij voetbalvereniging Sliedrecht. Hier worden de ontwerpbestemmingsplan getoond en kunnen alle geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen en vragen stellen.

Locatie

Sliedrecht Buiten
Sliedrecht Buiten ligt tussen de Betuweroute, de provinciale weg N482 en de Kweldamweg. Onderstaand het voorlopige schetsontwerp.

Schets Sliedrecht Buiten
 
Stationspark III
Stationspark III krijgt de bestemming van bedrijventerrein en is gelegen tussen de A15 en de spoorlijn. Op dit moment liggen hier nog de sportvelden en is een parkeerplaats aanwezig.

Schets Stationspark III

Betrokken partijen

Voetbalclub VV Sliedrecht
Sliedrechtse Lawn Tennisclub
Karateschool Budokai

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.