Sliedrecht Buiten/ Stationspark III

Ten noorden van de Betuweroute komt een recreatief knooppunt: Sliedrecht Buiten. Hier kunt u straks wandelen en iets eten en drinken. Ook de voetbalclub VV Sliedrecht krijgt een plek in Sliedrecht Buiten.

Wat houdt het project in en wie voert het project uit

Sliedrecht Buiten is een recreatief knooppunt tussen de Betuweroute en de Kweldamweg, aan de oostzijde van de N482. Er komt een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Voor de voetbalclub VV Sliedrecht komen er een clubgebouw, een tribune en zes voetbalvelden. Sliedrecht Buiten is een gebiedsontwikkeling van circa 19 hectare.

Waarom

Met Sliedrecht Buiten nemen de recreatiemogelijkheden in Sliedrecht fors toe. Daarnaast ontstaat er op de plek van de huidige sportvelden ruimte voor nieuwe bedrijvigheid.

Periode

De aanleg van het recreatief knooppunt vindt naar verwachting plaats in 2021. Vanaf 2023 kan de gemeente dan grond uitgeven aan bedrijven in Stationspark 3. Het project loopt tot en met 2028.

Locatie

Sliedrecht Buiten ligt tussen de Betuweroute, de provinciale weg N482 en de Kweldamweg.

Recreatief knooppunt

Werkzaamheden

Momenteel loopt de planologische procedure voor Sliedrecht Buiten. Als er meer bekend is over de werkzaamheden, leest u dit onder meer op deze website.

Betrokken partijen

Voetbalclub VV Sliedrecht

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.