Gemeenteraad stemt in met plannen voor Sliedrecht Buiten en Stationspark III

Woensdag 29 mei werd tijdens de besluitvormende raadsvergadering de plannen en het krediet voor Sliedrecht Buiten en Stationspark III door de raad vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 12 juni 2024 zes weken, dus tot en met dinsdag 23 juli 2024 ter inzage in het gemeentekantoor.

Ton Spek: "Ik ben blij dat we door kunnen. Zowel VV Sliedrecht als SLTC en Budokai hebben toegezegd dat zij, samen met de gemeente, willen werken aan het opstellen van overeenkomsten voor het nieuwe sportpark. De ontwerpen voor de baggerjungle worden met de kinderraad besproken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Sliedrecht Buiten een mooi gebied wordt waar ontspanning en sport voor jong en oud samenkomen."

Sportief knooppunt

Sliedrecht Buiten wordt één van de belangrijke sportieve knooppunten in de gemeente. Behalve ruimte voor sportverenigingen komt er in het gebied een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Speciaal voor kinderen wordt in dit gebied een baggerjungle aangelegd.

Stationspark III

Door de ontwikkeling van Sliedrecht Buiten ontstaat er ruimte voor een nieuw bedrijventerrein van 11,5 hectare op het Stationspark. Op dit moment zijn in het te ontwikkelen gebied twintig bedrijfskavels ingetekend voor bedrijven waarop bedrijvigheid tot milieucategorie 4.2 van toepassing is. Nu de plannen zijn goedgekeurd worden richtlijnen opgesteld voor het toewijzen van de kavels.

Vervolg

De komende tijd vinden gesprekken plaats met de sportverenigingen over de verhuizing naar Sliedrecht Buiten. Ook wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van beide gebieden. De eerste werkzaamheden in het gebied zijn gepland in de periode van augustus tot oktober. De verwachting is dat medio 2028 de eerste contouren wellicht al zichtbaar worden.