Vogelbuurt

De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

Vogelbuurt-Noord

Het werk aan de riolering in Vogelbuurt-Noord is klaar. Ook de aanleg van de hoofdleidingen van het warmtenet is hier klaar. Vijf flats van Tablis Wonen (Valkhof, Havik en Sperwer) krijgen een aansluiting op het warmtenet. Daarnaast zijn er gesprekken met particuliere woningeigenaren om te kijken of zij ook willen aansluiten op het warmtenet. Als alles klaar is, krijgen destraten, stoepen en het groen hun definitieve inrichting.Deze herinrichting start in 2022. Het ontwerp hiervoor is in 2019 al gemaakt, samen met de bewoners.

Meer over het warmtenet leest u op www.sliedrechtaardgasvrij.nl.

Vogelbuurt-Zuid

De riolering in Vogelbuurt-Zuid is aan vervanging toe. De gemeente heeft Van Hattum Infra uit Rhenen hier opdracht voor gegeven. De aannemer voert de werkzaamheden vanaf eind september 2021 uit. De aannemer zorgt ook voor communicatie over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes.

Werkzaamheden

Van Hattum Infra gaat de riolering waar nodig vervangen of relinen. Bij het relinen renoveert en repareert de aannemer de leidingsystemen zonder hak- en breekwerk. Bij het vervangen van de riolering gaat de straat open. Daarna maakt de aannemer de straat weer dicht met dezelfde stenen.

In het voorjaar van 2022 gaat de gemeente samen met bewoners kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Denk aan de bestrating, parkeerplaatsen en groen. We leggen dan een ontwerp aan u voor. Pas als alle werkzaamheden aan de riolering en het warmtenet klaar zijn, krijgt de openbare ruimte de nieuwe inrichting.

Periode

De werkzaamheden in Vogelbuurt-Zuid starten eind september 2021. Het hele project duurt ongeveer 2 jaar. De aannemer informeert bewoners over de planning van de werkzaamheden.

Locatie

Kaartje Vogelbuurt

Vragen?

Omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden namens Van Hattum infra het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen over het werk aan de riolering in Vogelbuurt-Zuid. U kunt contact met haar opnemen via de BouwApp. Via de BouwApp blijft u ook up-to-date. Download de Bouwapp, herkenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore.

Inloopochtenden

Vanaf de start van het project is omgevingsmanager Rieke elke woensdag van 09:00 uur tot 11:00 uur aanwezig in het projectkantoor Tuinfluiterstraat 136. U kunt dan met al uw vragen bij haar terecht. Natuurlijk houden we rekening met de coronamaatregelen. Kom vooral langs met uw vragen!