Vogelbuurt

De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

Vogelbuurt Zuid

De riolering in Vogelbuurt-Zuid wordt vervangen. Aannemer van Hattum Infra uit Rhenen voerde deze werkzaamheden sinds september 2021 uit. Afgelopen vrijdag 9 september 2022 kreeg de gemeente het
bericht dat deze aannemer faillissement heeft aangevraagd. Dit betekent dat aannemer van Hattum Infra B.V. op dit moment geen werkzaamheden meer uitvoert in de wijk. 

Wat betekent dit nu?

De gemeente Sliedrecht bekijkt nu op welke manier werkzaamheden zo snel als mogelijk weer kunnen worden opgepakt. Om met de inwoners in contact te blijven heeft de gemeente aan omgevingsmanager Loes van der Weerd gevraagd om voorlopig in de wijk te blijven werken. Ook zal de Bouwapp in gebruik blijven.

Hoe nu verder?

Op sommige plekken in de wijk is de bestrating verwijderd en zijn straten nog afgesloten. Als gemeente zorgen wij er voor dat deze straten weer toegankelijk worden en dat de bestrating en tegels tijdelijk weer terug gelegd wordt. Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer uitgevoerd. Wie deze werkzaamheden zal uitvoeren en wanneer dit zal gebeuren is nu nog niet duidelijk. We voeren hierover de gesprekken. Bewoners worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken geinformeerd over de stand van zaken.  

Periode

Vogelbuurt Noord: Rioleringswerkzaamheden afgerond. Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor het te realiseren warmtenet. In het najaar van 2022 verwachten we meer te kunnen vertellen over wanneer de wijk opnieuw wordt ingericht.

Vogelbuurt Zuid: Start werkzaamheden eind september 2021. Het hele project duurt ongeveer 2 jaar. We streven ernaar om dit in november 2022 alsnog te doen. Bewoners worden via een bewonersbrief hierover geïnformeerd. Samen gaan we kijken naar de inrichting van de openbare ruimte, denk aan bestrating, parkeerplaatsen en groen.

Locatie

Kaartje Vogelbuurt

Vragen?

Omgevingsmanager Loes van der Weerd is namens de gemeente Sliedrecht het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen over het werk aan de riolering in Vogelbuurt Zuid. Zij is elke woensdag van 09:00 uur tot 11:00 uur aanwezig in het projectkantoor Tuinfluiterstraat 136. U kunt dan met al uw vragen bij haar terecht. Kom vooral langs met uw vragen!

Blijf op de hoogte

Via de BouwApp blijft u op de hoogte van de werkzaamheden. Ook kunt u via de BouwApp contact opnemen met omgevingsmanager Loes van der Weerd. Download de Bouwapp, deze is herkenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore.

Meer informatie?