Vogelbuurt-Noord

De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

De Vogelbuurt staat voor een nieuwe fase in haar ontwikkeling. Momenteel bereiden we ons voor op herinrichtingswerkzaamheden, gericht op het vernieuwen van de riolering en de implementatie van een warmtenet, als onderdeel van de transitie naar een aardgasvrije toekomst.
De vernieuwing van het riool is reeds afgerond, waardoor we nu onze focus verleggen naar het voorbereiden van de herinrichtingswerkzaamheden. In januari is HVC gestart met de aanleg van de eerste wijknetten in Horst, waarmee we een belangrijke stap zetten richting duurzame energievoorziening voor de Vogelbuurt.

Ontwerp

Momenteel zijn we druk bezig met het opstellen van bestekken en ontwerpen ter voorbereiding op de herinrichtingswerkzaamheden. We streven ernaar om in het tweede kwartaal van 2024 het aanbestedingsproces te starten, zodat we in het derde kwartaal van 2024 daadwerkelijk kunnen beginnen met de herinrichtingswerkzaamheden. De ontwerpen van de herinrichting zijn mede tot stand gekomen door waardevolle input van de bewoners. Maar ook door recente onderzoeken en gesprekken. Inmiddels heeft ingenieursbureau Maas en Nienhuis de laatste hand gelegd aan de definitieve ontwerpen

17 april: Inloopavond

Op woensdag 17 april organiseert de gemeente een inloopavond voor de bewoners. Deze vindt van 18.30 tot 20.00 uur plaats in Orchis uitvaartcentrum in Sliedrecht. Bewoners hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze inloopavond kunnen alle aanwezigen deze definitieve ontwerpen bekijken. De gemeente en het ingenieursbureau Maas en Nienhuis zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. De definitieve ontwerpen zijn na de inloopavond op de projectpagina terug te vinden.

Locatie

Kaartje Vogelbuurt-Noord

Planning

  • Q3 2023 t/m Q2 2024 voorbereiding
  • Q2 aanbesteding
  • Q3 start werkzaamheden
  • Eind 2025 oplevering werkzaamheden

Vragen?

Heeft u vragen over de geplande werkzaamheden in Vogelbuurt-Noord? Neem dan contact op projectleider Sjaak Oversluizen via 14 0184. U kunt ook een e-mail sturen naar projecten@sliedrecht.nl.  

Meer informatie over aanleg warmtenet?