Vogelbuurt

De Vogelbuurt krijgt nieuwe riolering. Daarna gaan we aan de slag met het warmtenet. Hiermee gaat Vogelbuurt op weg naar een aardgasvrije toekomst.

Vogelbuurt Zuid

De riolering in Vogelbuurt-Zuid wordt vervangen. Aannemer van Hattum Infra uit Rhenen voerde deze werkzaamheden sinds september 2021 uit. In september 2022 kreeg de gemeente het bericht dat deze aannemer faillissement heeft aangevraagd. Dit betekent dat aannemer van Hattum Infra B.V. op dit moment geen werkzaamheden meer uitvoert in de wijk. 

Wat betekent dit nu?

De gemeente Sliedrecht gaat via een aanbesteding een nieuwe aannemer contracteren. We verwachten dat deze procedure rond de zomer van 2023 is afgerond. Ná de zomervakantie van 2023 gaat (onder voorbehoud) de nieuwe aannemer starten met de werkzaamheden. Voor aanvang van de werkzaamheden worden bewoners hierover geïnformeerd. Om met de inwoners in contact te blijven heeft de gemeente aan omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden gevraagd om voorlopig in de wijk te blijven werken. Ook blijft de Bouwapp in gebruik .

Vogelbuurt Noord

De rioleringswerkzaamheden zijn in 2021 afgerond. Op dit moment worden door HVC plannen uitgewerkt voor het te realiseren warmtenet. Onder voorbehoud worden inwoners in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de herinrichting van de wijk. 

Locatie

Kaartje Vogelbuurt

Vragen?

Omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden is namens de gemeente Sliedrecht het eerste aanspreekpunt voor alle vragen en/of opmerkingen over het werk aan de riolering in Vogelbuurt Zuid. 

Heeft u vragen over de geplande werkzaamheden in Vogelbuurt Noord? Neem dan contact op projectleider Sjaak Oversluizen via 14 0184. U kunt ook een e-mail sturen naar projecten@sliedrecht.nl.  

Blijf op de hoogte

Via de BouwApp blijft u op de hoogte van de werkzaamheden. Ook kunt u via de BouwApp contact opnemen met omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden. Download de Bouwapp, deze is herkenbaar aan de gele helm, uit de Appstore of Playstore.

Meer informatie?