Bewonersavond Vogelbuurt-Noord

In 2021 hebben bewoners van de wijk Vogelbuurt-Noord te maken gehad met ingrijpende rioolwerkzaamheden. Nu de werkzaamheden zijn afgerond gaat de gemeente aan de slag met de herinrichting.

Inloopavond

Op woensdag 17 april organiseert de gemeente een inloopavond voor de bewoners. Deze vindt van 18.30 tot 20.00 uur plaats in Orchis uitvaartcentrum in Sliedrecht. Bewoners hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

Herinrichting Vogelbuurt-Noord

De ontwerpen van de herinrichting zijn mede tot stand gekomen door waardevolle input van de bewoners. Maar ook door recente onderzoeken en gesprekken. Inmiddels heeft ingenieursbureau Maas en Nienhuis de laatste hand gelegd aan de definitieve ontwerpen. Tijdens deze inloopavond kunnen alle aanwezigen deze definitieve ontwerpen bekijken. De gemeente en het ingenieursbureau Maas en Nienhuis zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden.
De werkzaamheden starten vanaf september 2024 en duren tot eind 2025. Om de bereikbaarheid in de wijk zo veel als mogelijk te waarborgen wordt er in fasen gewerkt.

Warmtenet en Stedin

Tijdens de geplande werkzaamheden zijn ook andere bedrijven in deze wijk bezig. Zij voeren verschillende taken uit, zoals het aanleggen van het warmtenet en het uitvoeren van werkzaamheden aan het gasnet. De gemeente werkt nauw met deze bedrijven samen om de bewoners goed op de hoogte te houden van wat er gebeurt en wanneer. Tegen de zomerperiode volgt een extra inloopavond over wat er staat te gebeuren. Bewoners worden wederom op tijd geïnformeerd.
Meer informatie over de plannen en werkzaamheden. Ga naar onze projectpagina Vogelbuurt_noord.

Flats Vogelbuurt-Noord