Veelgestelde vragen over Vogelbuurt-Zuid

De 10 meest gestelde vragen en antwoorden over het project Vogelbuurt-Zuid

 1.  Wat zit er in de grond onder de weg?

Onder de straatstenen van de weg zit een laag zand, waaronder een funderingslaag is aangebracht. In de wijk Vogelbuurt-Zuid bestaat de funderingslaag uit een slakkenpakket. De dikte en samenstelling van deze laag verschilt per locatie. Er is een verhoogde bariumwaarde gevonden in de grond, daarom zijn we de werkzaamheden onder veiligheidsmaatregels gestart.

 2.  Waar kwam de hoofdpijn van de medewerkers vandaan?

Hoofdpijnklachten van de medewerkers kwamen waarschijnlijk niet door het verhoogde bariumgehalte, aangezien er geen directe relatie tussen barium en hoofdpijn is vastgesteld. Verdere onderzoeken zijn nodig om de oorzaak van de klachten te achterhalen.

 3.  Zit er barium onder mijn huis/tuin?

We onderzoeken nu de grond in de openbare ruimte. Indien nodig zal verdere inspectie plaatsvinden.

 4.  Waar komt het barium vandaan?

Barium komt van nature voor in de grond, maar kan ook afkomstig zijn van industrieel gebruik, zoals in dit geval mogelijk van de funderingslaag. Dit mineraal kan deel uitmaken van de verhardingslagen in de grond, waar het bijdraagt aan de samenstelling en structuur van die lagen. Dit komt omdat bariet een zwaar mineraal is dat kan helpen om de grond stabieler en harder te maken. Dit is een natuurlijk voorkomen van barium in de omgeving.

 5.  Was er niets bekend voordat de werkzaamheden begonnen?

Er zijn proefboringen uitgevoerd voor de start  van de werkzaamheden. Hieruit bleek dat de grond vervuild is. Om deze reden werden de werkzaamheden onder veiligheidsklasse uitgevoerd.

 6.  Waar wordt de verwijderde verhardingslaag naartoe gebracht?

De verwijderde verhardingslaag is op het gemeentelijk depot gebracht en afgedekt.

 7. Is deze situatie zorgelijk voor de gezondheid van de bewoners?

In de basis vormt barium geen bedreigen voor de gezondheid. Barium vormt alleen een risico bij blootstelling boven bepaalde niveaus. De hoogst gevonden waarde in de grond zit onder de waarde opgesteld door het rivm. Heeft u vragen over barium en uw gezondheid? Dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid-Holland Zuid, Team Gezondheid en milieu. Zij zijn bereikbaar via 078-7708500 of mmk@ggdzhz.nl.

 8.  Waarom duurt het onderzoek zo lang?

In eerste instantie is er een spoed, verkenningsonderzoek uitgevoerd. Nu gaan we meer specifiek onderzoek uitvoeren. Dit vergt tijd vanwege omdat er een nauwkeurige analyse nodig is in het laboratorium.

 9.  Kunnen we terugvinden in het archief of iemand meer weet van deze situatie?

Er is een onderzoek door middel van een tijdreis gedaan in het rapport, maar de informatie van het aanbrengen van materialen uit het verleden is vaak beperkt. De registratieregels waren veel minder specifiek dan dat deze nu zijn.

10.  Wat is de toekomst van het project?

Het onderzoek naar de bodemkwaliteit en de vervuiling zal worden voortgezet. We verwachten de resultaten van het vervolgonderzoek begin juli te ontvangen. Op basis hiervan bepalen we de vervolgstappen. Zodra dit duidelijk is ontvangt u opnieuw een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

BouwAppZijn nog niet alle vragen beantwoord?

Dan kunt u altijd contact opnemen met onze omgevingsmanager, Dorinda Timmers. Zij is te bereiken via het contactformulier op De BouwApp, via 085-1308055 of via vogelbuurtzuid@deomgevingsverbinder.nl.