Grondbeleid

Als het gaat om grondbeleid, is de gemeente Sliedrecht vooral faciliterend. Dit betekent dat de gemeente bij een gebiedsontwikkeling wel ondersteunt en regie neemt.

Maar het initiatief voor een ontwikkeling ligt bij andere partijen. De gemeente stuurt dus niet op ruimtelijke ontwikkelingen door actief grondbeleid. We kopen geen gronden aan om deze bouw- en woonrijp te maken en te verkopen als bouwgrond. Dit laten we over aan marktpartijen. Hiermee liggen ook de rekening én de risico's bij deze partijen. Met dit beleid weten initiatiefnemers wat zij van de gemeente kunnen verwachten. Ook als het gaat om de kosten.

In de nota Prijsbeleid Vastgoed en Gronden Sliedrecht 2015 staat hoe we de prijzen van gemeentegrond en vastgoed vaststellen. Hierbij houden we natuurlijk rekening met de bestaande wetten en regels.