Situatie Oekraïne Sliedrecht

De mensen die Oekraïne ontvlucht zijn hebben in Sliedrecht een zeer warm welkom gehad. Ook nu zien we weer dat de saamhorigheid in Sliedrecht groot is. Op dit moment worden mensen opgevangen bij mensen thuis en in een centrale opvanglocatie.

Op deze webpagina vindt u informatie over de opvang van de mensen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraine.

 

Helpen?

Als u deze mensen wilt helpen dan vragen wij uw aanbod door te geven aan oekraine@bonkelaarhuis.nl. Kunt u daarbij aangeven aan welk vrijwilligerswerk u denkt, hoeveel tijd per week u beschikbaar heeft en hoeveel weken u beschikbaar bent. Wij zorgen er voor dat de vraag en uw aanbod op elkaar passen en nemen dan graag contact met u op.

De afgelopen weken hebben we heel veel spullen ontvangen via de verschillende initiatieven. Op dit moment hebben we geen spullen meer nodig. Als we dingen nodig hebben dan vragen we daarom via de verschillende kanalen (krant, social media etc).

Vrijwilliger worden buiten Sliedrecht kan op verschillende manieren:

  • Laat weten wat u wilt betekenen via Vluchtelingenwerk.
  • Wilt u opvang bieden? Kijk dan hierboven bij Zelf vluchtelingen opvangen.
  • Vluchtelingen die onaangekondigd en acuut een plek nodig hebben, bel 0900-8844.
  • Geld doneren via Giro 555. Het geld wordt gebruikt voor medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

Ondersteuning

Oekrainers die in Sliedrecht opgevangen zijn in gezinnen en in de centrale opvang hebben recht op leefgeld. Sociale Dienst Drechtsteden komt op een aantal momenten naar Sliedrecht om mensen te helpen leefgeld aan te vragen. Meer informatie over leefgeld en het aanvragen is te vinden op de website van de Sociale Dienst.

Opvang

De gemeente Sliedrecht werkt samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan de voorbereiding van grootschalige opvang in onze regio. In Sliedrecht zijn veel mensen opgevangen bij particulieren. Ook zijn er veel vluchtelingen opgevangen op de centrale opvanglocatie aan het Stationspark.

Naast de huidige opvanglocaties zijn we ons aan het voorbereiden op een grotere stroom mensen die op de vlucht zijn. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners die eventueel (tijdelijke) huisvesting beschikbaar hebben kunnen zich melden bij de gemeente Sliedrecht (hr.mink3@sliedrecht.nl).

Heeft u grootschalige opvang voor meerdere gezinnen en alleenstaanden? Dan kunt u dit melden bij de Veiligheidsregio. Wilt u vluchtelingen in uw huis opvangen? Dan kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland.

Zorgen

Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt, dat u niet meer weet wat echt nieuws is, u meer wil weten over dienstplicht of dat u wilt weten wat de gevolgen zijn als u familie of vrienden naar Nederland haalt. Er zijn verschillende websites waar u terecht kunt voor meer informatie:

Contact

Heeft u een andere vraag of zoekt u andere informatie? Neem dan contact op met de gemeente.