Tijdelijke huisvesting SO Bleyburgh

Het aantal leerlingen op de SO Bleyburgh is de laatste jaren onverwacht snel gegroeid. Hierdoor heeft de school nu te weinig ruimte. Omdat de Anne de Vriesschool ook groeit, zijn er in het schoolgebouw van Baanhoek-West geen leslokalen over. Daarom wordt voor de SO Bleyburgh een tijdelijk gebouw met twee leslokalen gebouwd.

Begin augustus wordt het tijdelijke gebouw geplaatst. De school neemt het na de zomervakantie gelijk in gebruik. Het gebouw staat er maximaal 5 jaar. Daarna is er een andere oplossing nodig. De gemeente gaat aan deze oplossing werken.
Het tijdelijke gebouw wordt neergezet op het voetbalveldje van het schoolplein. Dit veldje ligt aan de kant van de SO Bleyburgh. Op deze plek staat het gebouw zo veel mogelijk uit het zicht. Ook gaan er op deze manier geen parkeerplekken verloren.
Wilt u meer weten over het onderwijs in de gemeente Sliedrecht? Ga naar onze pagina over Onderwijs.

school-bleyburgh