Gemeente aan de slag met Ravijnjaar

Maandag 22 april was er een vergadering met het college en de gemeenteraad over de meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. Het college besprak met de gemeenteraad het proces naar definitieve besluiten over het zogenaamde 'Ravijnjaar'.

Vrijwel alle gemeenten in Nederland krijgen te maken met een tekort in de gemeentelijke begroting vanaf het jaar 2026. Het ‘Ravijnjaar’ komt omdat het Rijk eerder heeft besloten dat gemeenten niet meer worden tegemoet gekomen in bepaalde kosten. Dat zal ook gevolgen hebben voor de gemeente Sliedrecht. Om de raad goed te informeren vond daarom gisterenavond een speciale kennissessie plaats. In de komende periode kijkt de gemeente hoe we hiermee verder omgaan.

Bekijk op de website van de raad de presentatie Meerjarenraming-Ravijnjaar sessie raad 22-04-24.

Lees meer over de inkomsten en uitgaven van de gemeente op onze pagina Financiën.