Groenbeheer

De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst zorgen voor het onderhoud van het groen in Sliedrecht. U herkent ze aan de oranje jassen en de gele auto's.

De gemeente voert het onderhoud van het groen uit op drie verschillende manieren.

Beheerniveaus

  • Intensief onderhoud doen we vooral bij drukbezochte plekken zoals winkelcentra. Hier halen we onkruid snel weg. En er staan bijvoorbeeld plantenbakken met eenjarige bloemen en planten.
  • Standaard onderhoud doen we in woonwijken en langs ontsluitingswegen. We zorgen voor goed sluitend siergroen (lage heesters en vaste planten) en gazon. Soms groeit er korte tijd wat onkruid tussen de planten.
  • Extensief onderhoud doen we bijvoorbeeld bij bosplantsoen. Storend onkruid maaien we weg. We stimuleren een natuurlijke ondergroei die er toch verzorgd uitziet. Hier voelen veel vogels, insecten en kleine zoogdieren zich thuis. Voor het gras in bosachtig groen kiezen we steeds vaker voor natuurlijk beheer, zodat zoveel mogelijk dieren en planten zich er thuis voelen.

We verdelen het groen in onze gemeente in vier groepen:

  • Bomen: hebben een duidelijke doorgaande stam. Sommige bomen zoals eiken bieden onderdak en voedsel aan wel tot 200 soorten vogels en insecten.
  • Bosplantsoen: bestaat uit struiken van 2 tot 8 meter hoog. Het zijn vooral soorten die van nature in Nederland voorkomen. Maar in de wijken staan ook wel hogere uitheemse sierstruiken.
  • Siergroen: bestaat vaak uit lage struiken tot 2 meter hoog en vaste planten. Soms staat er een enkele hogere sierstruik tussen.  
  • Grasvegetaties: bestaan vaak uit gazon, maar ook wel ruw gras of natuurlijk beheerd gras. Bij ruw gras hoort een grof maaibeheer. Het afgemaaide gras wordt tot moes geslagen (klepelen) en kan dan blijven liggen. Bij natuurlijk beheerd gras blijft het maaisel in tact. Na een week voeren we het af. Zo wordt de grond armer en komen er steeds meer verschillende planten en dieren.