Aanpak overhangend groen

Overhangend groen wordt in onze gemeente geregeld gecontroleerd. Meestal voordat werkzaamheden aan de weg plaats vinden.

Zien we overhangend groen?

Bewoners van het pand ontvangen een brief. Hier in vragen wij om het overhangend groen voor een bepaalde datum aan te pakken. Na de afgesproken datum voeren wij een hercontrole uit.

Is er dan nog steeds sprake van overhangend groen?

Dan ontvangen de bewoners nogmaals een brief met een einddatum waarop de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd moeten zijn. Is het overhangend groen na deze datum nog niet aangepakt. Dan snoeien onze medewerkers en/of een andere partij het overhangend groen. De kosten van deze werkzaamheden komen voor rekening van de bewoners.

Overlast door bomen en overhangend groen

Als bomen en beplanting te hoog worden kan dit ergernis opleveren. Wat zijn de regels?

  • Beplanting hoort op of bij de erfgrens.
  • Bomen moeten op minstens twee meter vanaf de grenslijn van de perceelsgrens staan.
  • Voor heesters en heggen geldt een afstand van een halve meter.
  • Buren kunnen geen eisen stellen aan planten, tenzij er sprake is van overhangende takken.
  • De eigenaar van de grond is de eigenaar van de boom; een huurder is dus geen eigenaar.
  • De wet gaat er vanuit dat beplanting op de grens van twee percelen gemeenschappelijk is.

Overhangend groen vanuit de eigen tuin

Voorkom dat stoepen ontoegankelijk worden voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als overhangende takken en struiken het vrije uitzicht of de vrije doorgang belemmeren. Op voetpaden moet de doorgang ten minste één meter vrij zijn (APV Sliedrecht 2019, art. 2:10. Overhangende beplanting vanuit uw eigen tuin kunt u zelf snoeien.

Ervaart u zelf last van door bomen en overhangend groen van de gemeente?

Als overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, kunt u via Fixi een melding Openbare Ruimte doen.

Handige links