Aanleg warmtenet in de Deltalaan

Begin juli is aannemer A. Hak in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC in het westelijke deel van de Deltalaan gestart met de aanleg van de hoofdleidingen. Deze hoofdleidingen worden uiteindelijk gekoppeld aan de eerder aangelegde leidingen in de Craijensteijn en de Thorbeckelaan. Van maandag 24 oktober tot en met vrijdag 9 december vinden er werkzaamheden plaats.

Aanleg in fases

Omdat het leidingtracé Deltalaan in totaal 1,3 kilometer lang is, voert HVC de werkzaamheden in fases uit. Hierdoor wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt en is de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten en inwoners, winkels, scholen, etc. altijd mogelijk. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de werkzaamheden.

Wat kunt u verwachten?

De leidingen leggen we aan via twee ondergrondse boringen. Daarbij worden de leidingdelen eerst aan elkaar gelast tot één lange leidingstreng. De aannemer boort daarna een gat van het ene punt, onder de grond door, naar een ander punt en vervolgens worden de leidingstrengen onder de grond doorgetrokken. Deze techniek geeft minder overlast en werkt sneller.

Planning

Boring 1 wordt gemaakt tussen maandag 24 oktober en vrijdag 11 november. Met 540 meter is dit tot nu toe de langste boring die in Sliedrecht uitgevoerd wordt.
Boring 2 is tussen maandag 24 oktober en vrijdag 9 december. Deze boring is 170 meter lang.

Bovenstaande werkzaamheden bij Boring 1 en 2 voeren wij twee keer uit. Dit moet omdat er een aanvoer- en retourleiding voor het warmtenet Sliedrecht aangelegd moet worden. Om de leidingdelen aan elkaar te lassen tot een lange leidingstreng is er voldoende ruimte nodig. Daarom zijn vanaf maandag 24 oktober beide rijbanen van de Thorbeckelaan tussen de rotondes Stationsweg en Simon Stevinstraat afgesloten. Er is een omleiding voor het doorgaande verkeer via de Rembrandtlaan.

Intrekken van de leidingen

Om de leidingstrengen bij elkaar te brengen maakt HVC vanuit de Thorbeckelaan, over de rotonde, naar de Deltalaan een constructie. De constructie bestaat uit containers die zo geplaatst zijn om de leidingstrengen goed over te rollen. Het doorgaande verkeer (inclusief vrachtverkeer) kan op deze manier ook veilig gebruik blijven maken van de rotonde. Als de leidingstreng over de rotonde is aangebracht, dan trekt de boormachine de leidingstreng in fases door de boorgang.

Op de foto een soortgelijke constructie in de Craijensteijn (juni 2022)

01-Voorbereiding Boring Craijensteijn
foto van een soortgelijke constructie in Craijensteijn (juni 2022)

Tijdelijke verkeersmaatregelen en afsluitingen

Al is het maar tijdelijk, de aanleg van een warmtenet in een dichtbevolkt gebied heeft altijd een grote impact op de bereikbaarheid van woningen, winkels en de doorstroming van het verkeer. Verkeersexperts, gemeente, aannemer, nood- en hulpdiensten en HVC werken daarom intensief samen om te komen tot de meest efficiënte en kortste duur van uitvoering. Toch moeten wij kruispunten, straten en parkeerplaatsen tijdelijk afsluiten. Ook zijn omleidingen voor het fiets- en gemotoriseerd verkeer niet te vermijden.

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar warmtenetsliedrecht@hvcgroep.nl. Op hvcgroep.nl/warmtenet-sliedrecht vindt u het laatste nieuws over de werkzaamheden en meer informatie over warmtenet Sliedrecht.