Warmtenet Sliedrecht: 100% duurzame warmte

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks in 2050 allemaal op een andere manier ons huis gaan verwarmen en koken. Ook Sliedrecht wordt aardgasvrij. Onder andere via een warmtenet dat we in samenwerking met gemeente, bewoners en woningcorporaties aanleggen.

Staatsliedenbuurt

De eerste stap voor het aardgasvrij maken van woningen is in 2018 gezet. Tijdens de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt maakte sloop en nieuwbouw het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op een warmtenet en aardgasvrij op te leveren. Gas weghalen uit de gebouwde omgeving is complex. Daarom was dit project een mooi initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. Alle 232 woningen zijn halverwege 2020 opgeleverd en daarmee was de eerste aardgasvrije woonwijk in Sliedrecht een feit.

Vogelbuurt

In maart 2020 is in Vogelbuurt-Zuid gestart met de aanleg van het warmtenet Sliedrecht om daar de eerste vijf 5-hoog flats van Tablis Wonen aan te sluiten. Eind 2020 zijn ook in Vogelbuurt-Noord nog eens vijf 10-hoog flats aangesloten . Inmiddels zijn er al zo'n 1.300 woningen aangesloten op het warmtenet Sliedrecht.

Professorenbuurt

Vanaf 2023 wordt er in de Professorenbuurt gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet Sliedrecht. Straat voor straat en woonblok voor woonblok worden er gefaseeerd woningen aangesloten in nauwe samenwerking met Tablis Wonen. In totaal gaat het om meer dan 500 woningen.

Duurzame warmtebron

Het ontwikkelen van een warmtenet vergt tijd en kan enkele jaren duren. Zo moet de route van de leidingen worden bepaald, moeten deze aangelegd worden in de grond en moet er een duurzame warmtebron aanwezig zijn.

Voor de toekomst zijn in Sliedrecht de pijlen gericht op aardwarmte als duurzame warmtebron. Daar is door de gemeente Sliedrecht en HVC onderzoek naar gedaan en dat ziet er veel belovend uit. Langs de A15 tussen Sliedrecht en Papendrecht ligt een strook grond (De Driehoek) die geschikt is als locatie voor een aardwarmtebron. Alleen kan het nog wel een aantal jaar duren voordat deze beoogde bron in gebruik kan worden genomen.

Boring onder de Merwede

Op dit moment wordt de warmte nog opgewekt door de (gasgestookte) warmtecentrale Thorbeckelaan. Maar dat moet en kán dan ook duurzamer. Daarom leggen we - als tussenstap - een nieuwe leiding aan die in 2025 dan 100% duurzame warmte uit de HVC Slibverwerkingsinstallatie naar Sliedrecht brengt. De warmtecentrale Thorbeckelaan kan dan uitgezet worden.

Transitievisie warmte

Warmtenetten zijn veelal gebonden aan bepaalde wijken of gebieden in een stad of dorp. Of je woning dan op (korte) termijn aangesloten kan worden, hangt dus af van de aanwezigheid van een warmtenet bij jou in de buurt.

Of en wanneer er in jouw buurt een warmtenet wordt aangelegd, dat staat omschreven in het plan ‘Transitievisie Warmte’. Dit plan heeft iedere gemeente in Nederland in opdracht van de overheid op moeten stellen. Hierin staat per buurt omschreven welke maatregelen en mogelijkheden er zijn voor het aardgasvrij maken van woningen en wanneer dit gepland staat om uit te voeren. Je kan de 'Transitievisie Warmte' van Sliedrecht (pfd, 2.666 kB) downloaden.

Werkzaamheden

Alle informatie over de werkzaamheden leest u op de projectwebsite aanleg warmtenet HVC.l

Heeft u vragen over de aanleg van ons warmtenet in Sliedrecht of wilt u meer weten over bepaalde werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar warmtenet.midden@hvcgroep.nl.

Het warmtenet

HVC legt in Sliedrecht-Oost een warmtenet aan. Dit is een ondergronds leidingnet waarin warm water wordt rondgepompt. Aangesloten huizen en bedrijven gebruiken dit water voor verwarming. Het afgekoelde water gaat terug de leidingen in en wordt opnieuw opgewarmd. Op dit moment zorgt een tijdelijke warmtecentrale voor de verwarming van het water. Maar in de toekomst gaat een duurzame bron dit doen. HVC doet hiervoor onderzoek naar geothermie: het gebruik van warmte van diep uit de grond. 

Animatie warmtenet

Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in Sliedrecht waar we op weg gaan naar een aardgasvrije toekomst. Meer over Sliedrecht-Oost Aardgasvrij leest u op de projectwebsite www.sliedrechtaardgasvrij.nl

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?  Mail naar duurzaamwonen@sliedrecht.nl.