Planning warmtenet in de Deltalaan

Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen.

Sinds 2018 werken de gemeente Sliedrecht, Tablis Wonen en HVC samen aan het warmtenet Sliedrecht. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zodat de overlast zoveel mogelijk beperkt is. Ook is de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten en inwoners, winkels, scholen, etc. altijd mogelijk.

Tot en met mei 2023 werkt aannemer A. Hak in opdracht van energie- en afvalbedrijf HVC in de Deltalaan. Een overzicht van de (geplande) werkzaamheden:

01-Plattegrond Planning werkzaamheden Deltalaan_Krantprofiel

Boring 1 Deltalaan: 24 oktober t/m 11 november

Tussen 1 en 2 wordt een boring van 540 meter uitgevoerd. Het verkeer wordt ter hoogte van 2 over de noordelijke rijbaan van de Deltalaan omgeleid. Voor het lassen van de leidingen is de Thorbeckelaan 5 afgesloten voor het verkeer en geldt er een omleiding voor het doorgaande verkeer via de Rembrandtlaan.

Boring 2 Deltalaan: 24 oktober t/m 9 december

Tussen 3 en 4 wordt een boring van 170 meter uitgevoerd. Het verkeer wordt ter hoogte van 2 over de noordelijke rijbaan van de Deltalaan omgeleid. Voor het lassen van de leidingen is de Thorbeckelaan 5 afgesloten voor het verkeer en geldt er een omleiding via de Rembrandtlaan.

Populierenhof - Wilgenhof: 31 oktober t/m 23 december

Tussen de Populierenhof en Wilgenhof 6 leggen we leidingen aan in de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan via ‘open ontgraving’. Daarbij graven we een sleuf waarin we de leidingen aanbrengen en aan elkaar lassen.

Aftakking Rijnstraat

Bij 7 maken we een aftakking van het warmtenet vanuit de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan naar de Rijnstraat. Het verkeer wordt over de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan omgeleid. De exacte datum volgt nog en zal gecommuniceerd worden via de website van HVC.

Koppelen leidingen

  • Bij 8 worden de leidingen van 4 gekoppeld aan de in 2021 aangelegde leidingen in de Thorbeckelaan. Om de werkzaamheden uit te voeren is het nodig om de Thorbeckelaan nogmaals (deels) af te sluiten.
  • Bij 9 koppelen we de leidingen van 6 aan die van 1. Om de werkzaamheden uit te voeren is het nodig om de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan nogmaals af te sluiten voor het doorgaande verkeer.
  • Bij 10 koppelen we de leidingen van 2 aan die van 3. Om de werkzaamheden uit te voeren is het nodig om de zuidelijke rijbaan van de Deltalaan nogmaals af te sluiten voor het doorgaande verkeer.

De exacte datum van de koppeling van de leidingen volgt nog en zal gecommuniceerd worden via de website van HVC.

Meer informatie