Informatieavond Werkzaamheden Vogelbuurt-Zuid stelt gerust

Op donderdagavond 2 mei werden bewoners van Vogelbuurt-Zuid bijgepraat over de situatie in de wijk. Na afloop bleken de aanwezigen gerustgesteld over de veiligheid in de wijk. De avond werd geleid door Hans Etman, een onafhankelijke dagvoorzitter.

Wethouder Ton Spek was ook aanwezig. "We weten niet wat er in de grond zit. Dat moet onderzoek uitwijzen. Belangrijk is dat er alles wordt gedaan om van Vogelbuurt-Zuid een buurt te maken waar je veilig kunt wonen en spelen.

Voorheen werd van alles gebruikt om grond op te hogen. We hebben zelfs vuilniszakken in de grond gevonden waar de grond moest worden gesaneerd. Tegenwoordig moet grond wat hergebruikt wordt voldoen aan diverse milieunormen. We gaan er van uit dat als we over 40 jaar weer de  grond in moeten alleen schone grond te vinden is."

Barium

Vertegenwoordigers van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Jolanda Wiers en Anne Brooijmans vertelden dat er Barium in de grond gevonden is. Weliswaar in een hogere concentratie dan mag worden verwacht, maar dat dat niet de reden kan zijn van de hoofdpijnklachten van de werknemers.  "Tijdens het graven is op een onbekende verhardingslaag gestuit. We denken dat er tijdens het verwijderen van deze laag veengassen zijn vrijgekomen. Er moet eerst meer onderzoek worden gedaan voor we met zekerheid kunnen stellen wat er onder de grond ligt." Dat de hoeveelheid gevonden Barium geen gezondheidsrisico met zich mee brengt beaamt Henk Klapwijk, arts bij de GGD. " Barium in de grond levert pas een risico als je gronddeeltjes binnenkrijgt of via groente die geteeld zijn in de grond. Je moet het in hoge doseringen binnen krijgen om klachten te krijgen. De concentratie van de Barium die gevonden is, levert geen gezondheidsrisico's voor de bewoners op."

Twee maanden onderzoek

Gertjan Schumacher van De Kuiper Infrabouw vertelde dat de medewerkers die hoofdpijnklachten hadden, de dag erna nergens meer last van hadden. "We gaan verder onderzoek doen. We denken dat we over een maand of twee weten welke stoffen er in de grond zitten en waar het zit. Het duurt lang, maar deze tijd is nodig omdat er ook laboratoriumproeven plaatsvinden om vast te stellen waar we mee te maken hebben. Omdat het zo lang duurt, dekken we alles goed af en maken we alle straten weer dicht zodat de kinderen veilig buiten kunnen spelen."

Louis Vooges, projectleider Vogelbuurt-Zuid benadrukt dat de werkzaamheden pas worden hervat zodra het onderzoek is afgerond, de resultaten bekend zijn en er een plan is gemaakt. Dit duurt ten minste 2 maanden.

"Er wordt onder andere onderzoek gedaan waar de hoofdpijnklachten vandaan komen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de onbekende verhardingslaag en waar deze in de straat zit. Pas dan kunnen we een vervolgplan opstellen. Zodra de uitslagen bekend zijn, wordt u direct geïnformeerd en organiseren we opnieuw een informatiebijeenkomst. Tot die tijd gaan de werkzaamheden in een andere fase in de wijk wel door."

01-QRcode BouwappMeer informatie

Vanaf woensdag 8 mei kunt u de gestelde vragen en antwoorden lezen.

Ook in de BouwApp zijn de vragen en antwoorden terug te vinden.

foto informatieavond 2 mei