Uitvaart

Wanneer iemand sterft zijn er veel zaken die besloten en geregeld moeten worden voordat de uitvaart kan plaatsvinden. Op deze pagina leest u hier meer over.

Omdat hiervoor maar een paar dagen beschikbaar zijn, kunt u zich hierbij laten adviseren en ondersteunen door een uitvaartondernemer. Deze maakt met u afspraken over de diensten die hij of zij zelf verleent (verzorging, vervoer en opbaren van de overledene, rouwkaarten, rouwbezoek, rouwstoet enzovoorts), en maakt daarnaast uit uw naam de afspraken met begraafplaats over het tijdstip en de gang van zaken bij de uitvaart.

Een uitvaartondernemer fungeert als tussenpersoon. Dat is handig voor alle betrokkenen. Dat neemt niet weg dat u zich ook altijd rechtstreeks kunt wenden tot begraafplaats als er zaken zijn waarover u meer wilt weten. U bent tenslotte degene die bepaalt hoe de uitvaart verloopt en u bent voor begraafplaats de aanvrager en opdrachtgever voor de begrafenis.

Direct naar: